powrót do strony głównej urzędu

powrót do BIP

 

 

 

Załatwianie poszczególnych spraw w Urzędzie Gminy w Dębowcu

*     

Dowody osobiste

*     

Działalność gospodarcza- Zmiana/Zawieszenie/Wznowienie/
Zaprzestanie

*     

Wycinka drzew i krzewów

*     

Uzyskanie dodatku mieszkaniowego

*       

Świadczenia rodzinne

*      

ODPADY KOMUNALNE

- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
- deklaracja

- obowiązujące stawki opłat za wywóz odpadów
- informacja jak segregować śmieci

    * 

  wniosek o usuniecie azbestu :
   wniosek_o_odebranie_azbest.pdf
   oznakowanie_azbest.pdf (137.18 Kb)