www.debowiec.pl 

 

PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa "Społeczeństwo informacyjne" Inwestujemy
w rozwój województwa podkarpackiego.


Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP" jest udostępnienie mieszkańcom województwa podkarpackiego możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej.

 

Przedmiotem projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” była  budowa regionalnego środowiska e-Administracja oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej w województwie podkarpackim.
Projekt realizowany był w partnerstwie: Województwo Podkarpackie – lider, Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego (14) oraz szczebla gminnego (145) – 159 partnerów.


W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu e-Usług Internetowych (SeUI).
2. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).
3. Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów.
4. Budowa infrastruktury sprzętowej SeUI zlokalizowanej w Urzędzie Marszałkowskim.
5. Wyposażenie urzędów w odpowiedni sprzęt i urządzenia.
Jednym z rezultatów projektu PSeAP jest uruchomienie centralnego Systemu e-Usług Internetowych (SeUI) w ramach którego udostępniono usługi dostępne za pośrednictwem internetu.

 

Termin zakończenia budowy systemu to 31 października 2014 r.

 

 

 

Adres platformy SeUI -          www.pseap.pl                                

 

140428-pseap-logotyp