powrot do strony glownej    Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette        

 Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette, który od kilkunastu lat wspiera ubogą polską młodzież, dzieci oraz ich rodziny. Tempo współczesnego życia, społeczne oczekiwania i brak perspektyw to bariery niejednokrotnie trudne do pokonania przez najuboższych Polaków bez właściwego wsparcia. Wielu uczniów nie stać na zaspokojenie elementarnych potrzeb związanych z nauką, nie mówiąc już o wakacyjnym wypoczynku poza miejscem zamieszkania. W miarę posiadanych środków, wiedzy i rozeznania staramy się zauważać potrzeby dzieci i młodzieży, zwłaszcza że są one często wymuszone sytuacją, a nie tylko chęcią spełnienia marzeń. Dofinansowujemy zakup pomp insulinowych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomagamy powodzianom i pogorzelcom. Systematycznie finansujemy wyjazdy rekreacyjne
i wypoczynkowe.

 

Dotychczas zrealizowaliśmy m.in.: programy stypendialne obejmujące 728 stypendystów, program dożywiania - dofinansowaliśmy 103 080 posiłków, dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży dla 6 577 osób.

Wszystkie nasze działania są starannie przygotowywane i wspierane modlitwą do Matki Bożej z La Salette, bez której dzieło to, nie miałoby racji bytu. Fundusz został utworzony przez Księży Saletynów w 1998 r., a źródłami dochodów Funduszu są darowizny od firm, instytucji i osób fizycznych, nawiązki sądowe oraz przychody z 1 % podatku dochodowego, które w 100% wracają do potrzebujących, ponieważ wszystkie organy Funduszu funkcjonują społecznie. Naszym zamiarem jest rozwój oraz rozpropagowanie działalności Funduszu wszędzie tam, gdzie potrafilibyśmy dotrzeć z pomocą.

 


Na działalność charytatywną Kościoła w 2011 r.: przy rozliczeniu podatkowym, osoby fizyczne
 mogą od dochodu odliczyć darowizny w wysokości do 6% dochodu, a osoby prawne do 10% dochodu - gotowe druki przelewów można pobrać na:
www.fundusz.saletyni.pl

Konto: Bank PEKAO SA. I O/Zakopane, nr rach.: dla darowizn: 12 1240 1587 1111 0000 0816 4322

(tytułem: "darowizna na cele statutowe dla OPP KRS 0000222393"); Potwierdzenia wpłat wysyłamy po zakończeniu roku rozliczeniowego lub na każde żądanie ofiarodawcy.