powrotpowrót


sytuacja pogodowa2018.10.08

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dot. składania wniosków o udzielenie pomocy przedłużenie terminu do 31.10.2018 r.

więcej  >>>         

2018.10.04

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

więcej  >>>     

2018.10.01

Zapraszamy do rejestracji do XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” do 7 października 2018 r

więcej  >>>         zasady udziału >>> 

2018.09.28

Nabór uczestników do projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Dębowiec do dnia 15 października 2018 r.

więcej  >>>         

2018.09.27

Konkurs kulinarny dla dzieci i seniorów " Przepis na więzi"

więcej  >>>         

2018.09.26

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dot. składania wniosków o udzielenie pomocy

więcej  >>>         

2018.09.26

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie oraz artysta Grzegorz Szatek zapraszają na otwarcie wystawy pt. „Atawizm Dali - ′ 89 Szatek” od 2018-10-05 godz. 18:00
do 2018-11-30

więcej  >>>         

2018.09.20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

więcej  >>>         

2018.09.20

Ogłoszenie o konkursie grantowym "Moje Miejsce na Ziemi " - Orlen Upstream

więcej  >>>         

2018.09.18

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec -Folusz

więcej  >>>         

2018.09.18

Komunikat o szczepieniu lisów wolno żyjących w dniach 27.09.2018  do 6.10.2018 r.

więcej  >>>         

2018.09.12

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dot. składania wniosków o udzielenie pomocy

więcej  >>>         

2018.09.12

KRUS zaprasza rolników na rehabilitację leczniczą

więcej  >>>       

2018.09.10

Nabór uczestników do projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Dębowiec do dnia 28 września 2018 r.

więcej  >>>         deklaracja udziału >>> 

2018.09.07

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 14 września 2018 r. godz 10:00

więcej  >>>          

2018.09.07

Ogłoszenie:  nabór na stanowisko  Instruktora w  projekcie Rozwój kompetencji cyfrowych wsród mieszkańców Gminy Dębowiec

więcej  >>>      wytyczne_załącznik >>>

2018.09.07

Projekt - Rozwój kompetencji cyfrowych wsród mieszkańców Gminy Dębowiec

więcej  >>>     

2018.09.04

Zaproszenie na Uroczystości Odpustowe ku czci Matki Bożej z La Salette w dniach 13-17 września 2018 r.  w Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w Dębowcu.

więcej  >>>     

2018.09.03

Projekt  czas na staż - druga edycja  projektu współfinansowanego z EFS

więcej  >>>     

2018.08.24

Dożynki Gminne  19  sierpnia 2018  r. stadion sportowy w Cieklinie- fotorelacja

więcej  >>>     

2018.08.24

Informacja dotycząca właścicieli ujęć wodnych działających na terenie gminy dostarczajacych więcej niż 5 m3 wody na dobę

więcej  >>>          

2018.08.24

Informacja w sprawie zgłaszania szkód łowieckich w uprawach  rolnych

więcej  >>>          

2018.08.21

Informacja w sprawie przyznania pomocy materialnej dla uczniów- stypendia szkolne

więcej  >>>          

2018.08.16

zaproszenie na III Podkarpackie Forum Obywatelskie

więcej  >>>          

2018.08.14

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 17 sierpnia 2018 r. godz 08:00

więcej  >>>          

2018.08.14

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35/2018  stopień II  - upał , burze z gradem

więcej  >>>     

2018.08.10

Ostrzeżenie meteorologiczne  stopień II  - upał , burze z gradem

więcej  >>>     

2018.08.08

Zaproszenie na  Dożynki Gminne  w dniu 19  sierpnia 2018  r. stadion sportowy w Cieklinie

więcej  >>>     

2018.08.07

Jak zachować się przed i wczasie wystapienia upałów

więcej  >>>     

2018.08.07

Ostrzeżenie meteorologiczne  stopień II  - upał temp max w  dzień do 34 stopni

więcej  >>>     

2018.08.03

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2018 r.

więcej  >>>          wniosek >>>

2018.08.03

GOPS w Dębowcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i  dostarczenie gorących jednodaniowych posiłków na dożywianie dzieci w szkołach

więcej  >>>     

2018.07.26

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na 3 doby

więcej  >>>     

2018.07.26

1 sierpnia, przypada 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Bohaterowie powstania zostaną uczczeni poprzez uruchomienie syren alarmowych, które zostaną włączone
o godzinie 17:00 i przez minutę będą emitować sygnał ciągły.
 

2018.07.25

Eksperci PIP i ZUS będą odpowiadali na pytania dotyczące podejmowania zatrudnienia oraz zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w czwartek (26 lipca ) w godzinach 10-12 pod numerem telefonu: 13 43 687 21 wew. 540.

więcej  >>>          

2018.07.19

Wyjaśnienia firmy EKOMAX w sprawie problemów z odbiorem odpadów komunalnych

więcej  >>>          

2018.07.19

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

więcej  >>>          

2018.07.18

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 25 lipca 2018 r. godz 10:00

więcej  >>>          

2018.07.09

Informacja Firmy Voice Net dotycząca światłowodów

więcej  >>>         mapa_powiat >>>          mapa_gmina  >>>

2018.07.09

Informacja dotycząca numerów alarmowych

więcej  >>>          

2018.07.03

Zaproszenie na Aeropiknik i Dni Dębowca - 14 i 15 lipiec 2018 r - Stadion w Dębowcu

więcej  >>>          

2018.07.03

Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego informujący że 24 lipca 2018 r.  upływa termin do złożenia wniosku o wpisanie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

więcej  >>>          

2018.06.26

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2018 r

więcej  >>>          

2018.06.25

List Prezesa KRUS dotyczący bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych

więcej  >>>          

2018.06.21

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 8 stopień 2, burze z gradem  od  godz 17:00 w dniu 21-06-2018 r

więcej  >>>          

2018.06.19

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 czerwca 2018 r. godz 10:00

więcej  >>>          

2018.06.19

Zaproszenie na " Dębowiecką Noc Świętojańską" 24 czerwca 2018 r

więcej  >>>          

2018.06.14

Nabór wniosków w ramach działania: „Premie dla młodych rolników"

więcej  >>>          

2018.06.13

Stowarzyszenie pn. LGD Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

więcej  >>>          

2018.06.13

Jasielski międzygminny Festiwal Debiutów Naukowych 15-16 czerwca 2018 r

więcej  >>>          

2018.06.13

Ogłoszenie o wyjeździe na Dni Otwarte do PODR w Boguchwale w dniu 24.06.2018 r

więcej  >>>          

2018.06.13

informacja o wynikach X Międzygminnego Konkursu Fotograficznego pt. "1918 - ŚLADAMI TAMTYCH DNI"

więcej  >>>          

2018.06.12

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6 stopień 2, burze z gradem 

więcej  >>>          

2018.06.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 stopień 2, burze z gradem 

więcej  >>>          

2018.06.07

III Gminny Dzień Dziecka  3 czerwca 2018 r. - stadion w Dębowcu -fotorelacja

więcej  >>>          

2018.05..30

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 5 czerwca 2018 r. godz 10:00

więcej  >>>          

2018.05.28

Decyzja: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdza taryfy dla zbiorowego zaopatrz. w wodę i zbior. odpr. ścieków na okres 3 lat.

więcej  >>>          

2018.05.25

Dzień Samorządu Terytorialnego - 27 maja 2018 r.

więcej  >>>          

2018.05.25

Informacja  dotycząca ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Dębowiec

więcej  >>>          

2018.05.24

ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec -Cieklin

więcej  >>>          

2018.05.23

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót i usług w zakresie remontu i utrzymania dróg
gminnych
na obszarze Gminy Dębowiec

więcej  >>>          

2018.05.23

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Dębowiec 1/2017 "

więcej  >>>          

2018.05.23

VIII Przegląd Piosenki Przedszkolnej  - fotorelacja

więcej  >>>          

2018.05.23

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz małych gospodarstw

więcej  >>>          

2018.05.23

Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski zaprasza Mieszkańców Gminy Dębowiec
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt: „Barwy niepodległości w Gminie Dębowiec"

więcej  >>>          

2018.05.22

Informacja o serwisie Agro-Market24, skierowanym głównie do rolników i sadowników

więcej  >>>          

2018.05.21

Zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka w dniu 3 czerwca 2018 r. - stadion w Dębowcu

więcej  >>>          

2018.05.21

Zaproszenie na "Słoneczne Dni" ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki

więcej  >>>          

2018.05.21

Sprawozdanie z badań wody z wodociągu - miejscowość Folusz

więcej  >>>          

2018.05.17

Biała sobota dla lekarzy w ZUS- w ramach Dnia Otwartego w godzinach od 9 do 13

więcej  >>>          

2018.05.17

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle dotyczącego braku przydatności wody do spożycia z wodociągu dla miejscowości Folusz

więcej  >>>          

2018.05.17

Zaproszenie na III Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki
Bożej Saletyńskiej w Dębowcu  - 27 maja 2018 r.

więcej  >>>          

2018.05.17

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dębowiec 1/2017 wraz z prognozą odziaływania na środowisko

więcej  >>>          

2018.05.16

Zaproszenie na odpust majowy ku czci  Matki Bożej z La Salette w Dębowcu

więcej  >>>          

2018.05.16

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 intensywne opady deszczu stopień 2, burze z gradem stopień 1

więcej  >>>          

2018.05.14

Odbiór odpadów wielkogabarytowych - harmonogram

więcej  >>>          

2018.05.10

Gminne Obchody Dnia Strażaka - 4 maja 2018 r. w Cieklinie.

więcej  >>>          

2018.05.10

Uroczystości w 227 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Dębowiec - fotorelacja

więcej  >>>          

2018.05.08

Zaproszenie na Noc Muzeów - 11 maja 2018 r.

więcej  >>>          

2018.05.08

Polacy w Chicago - poszukiwanie świadków historii

więcej  >>>          

2018.05.08

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 r. - KRUS

więcej  >>>          

2018.05.08

11 maja br. w Oddziale ZUS w Jaśle odbędzie się Dzień Osób z Niepełnosprawnością

więcej  >>>          

2018.05.07

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Duląbce

więcej  >>>          

2018.05.07

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa"

więcej  >>>          

2018.04.26

Zaproszenie na obchody 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

więcej  >>>          

2018.04.24

Konkurs na projekt ławki pomnikowej upamiętniającą 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości

więcej  >>>          

2018.04.23

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

więcej  >>>          

2018.04.23

Fundacja  ekologiczna ARKA zaprasza do akcji "Rower pomaga"

więcej  >>>          

2018.04.09

Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec
przeznaczonej do sprzedaży

więcej  >>>          

2018.04.09

Informacje na temat konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych
określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

więcej  >>>          

2018.04.06

Informacje na temat konkursów grantowych ogłoszonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego

więcej  >>>          

2018.04.06

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2018 roku programu „Klub”

więcej  >>>          

2018.04.03

Zapytanie ofertowe na "Zakup sprzętu medycznego oraz urządzeń ratowniczych
dla jednostek OSP z terenu Gminy Dębowiec"

więcej  >>>          

2018.03.30

Relacja z Wystawy Wielkanocnej, która odbyła sie w niedzielę palmową w sali widowiskowej UG Dębowiec

więcej  >>>          

2018.03.30

Turniej wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” - relacja

więcej  >>>          

2018.03.30

Uchwała w sprawie podziału Gminy Debowiec na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji

więcej  >>>          

2018.03.30

Uchwała w sprawie podziału Gminy Debowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

więcej  >>>          

2018.03.26

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

więcej  >>>          

2018.03.23

Projekt Podkarpacki System Informacji Medycznej - zarejestruj się do lekarza przez internet
więcej  >>>     

2018.03.23

Zmiana czasu. Zegarki przestawiamy w nocy z 24/ 25 marca 2018 r, przywitamy czas letni
a pożegnamy się z czasem zimowym. Zegarki przestawimy o godzinę do przodu,
a co za tym idzie, będziemy spać krócej.

2018.03.23

Wyniki zapytania ofertowego na organizacje i koordynację imprezy Dni Dębowca 2018

więcej  >>>          

2018.03.22

Informacja o przetargu na wykonanie instalacji OZE - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

więcej  >>>          

2018.03.22

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza do konsultacji społecznych w sprawie naborów wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej  >>>          

2018.03.22

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 marca 2018 r. godz 10:00

więcej  >>>          

2018.03.20

Ogłoszenie dla producentów tytoniu

więcej  >>>          

2018.03.20

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY
DOM na 2018 rok Komponent II na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których
celem jest zmniejszenie emisji pyłów i gazów powstających w wyniku niskiej emisji
zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców.

więcej  >>>          

2018.03.20

Ogłoszenie o naborze wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY
DOM na rok 2018 Komponent I

więcej  >>>          

2018.03.19

Ogłoszenie wykazu  lokalu użytkowego przeznaczonego do  oddania w najem  - Majscowa

więcej  >>>          

2018.03.19

Bezpłatne szkolenie  z  ochrony danych osobowych dla organizacji pozarządowych

więcej  >>>          

2018.03.16

Nabór na urzędników wyborczych- zgłoszenia kandydatów, którzy chcą pełnić funkcję urzędników wyborczych w gminach przedłużony został do dnia 6 kwietnia 2018 r.

więcej  >>>            

2018.03.16

Ostrzeżenie meto. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, stopień 1

więcej  >>>          

2018.03.16

Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego w sprawie liczy radnych do Rad Gminy,             
Rad Powiatów i Sejmiku Województwa.

więcej  >>>          

2018.03.15

Oferta na realizacje zadania publicznego w 2018 r - Stowarzyszenie Folklorystyczne WRZOS

więcej  >>>          

2018.03.15

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu 

więcej  >>>          

2018.03.13

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - konkurs FIO 2018

więcej  >>>          

2018.03.12

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Dębowiec  zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich w dniu 16 marca 2018 r.

więcej  >>>          

2018.03.07

Zaproszenie na bezpłatną mammografię w dniu 29 marca 2018 r.

więcej  >>>          

2018.03.06

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży - działki w Duląbce

więcej  >>>          

2018.03.06

ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży - działka Folusz

więcej  >>>          

2018.03.05

Informacja na temat realizacji projektu: „Niskie kwalifikacje – równe szanse”

więcej  >>>          

2018.03.02

Wyniki zapytanie ofertowego na zapewnienie obsługi gastronomicznej  w dniu 3 czerwca 2018 r.

więcej  >>>          

2018.02.27

Zapytanie dotyczące zorganizowania imprezy plenerowej „Dni Dębowca 2018”
z uwzględnieniem wyłączności na obsługę gastronomiczną oraz strefę rekreacyjną dla dzieci

więcej  >>>          załączniki  >>> 

2018.02.27

Płatności bezpośrednie - informacja dla rolników
Od 15 lutego 2018 r. rolnik zamiast wniosku o przyznanie płatności za rok 2018 może złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017r.

więcej  >>>          oświadczenie  >>>   

2018.02.23

Nabór na urzędników wyborczych- zgłoszenia kandydatów, którzy chcą pełnić funkcję urzędników wyborczych w gminach do dnia 15 marca 2018 r.

więcej  >>>            

2018.02.16

Wyniki otwartego konkursu dot. realizacji zadań publicznych Gminy Dębowiec na 2018 rok

więcej  >>>            

2018.02.14

Zaproszenie na targi rolnicze Agro-Park w dniach 3-4 marca 2018 r. w Lublinie

więcej  >>>            

2018.02.14

Urząd Skarbowy w Jaśle informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma przy wysyłce JPK_VAT

więcej  >>>            

2018.02.14

KRUS zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

więcej  >>>            

2018.02.14

Zaproszenie na szkolenie - płatności bezpośrednie w 2018 r. -w dniu 20 lutego 2018 r.

więcej  >>>            

2018.02.12

Zapytanie ofertowe na usługę gastronomiczną  - Gminny Dzień Dziecka w Dębowcu

więcej  >>>            

2018.02.12

Zapytanie ofertowe na wynajm urządzeń rekreacyjnych -Gminny Dzień Dziecka
w Dębowcu 

więcej  >>>            

2018.02.12

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dot realizacji zadań publicznych Gminy Dębowiec na 2018 rok

więcej  >>>            

2018.02.08

XVIII Turniej Warcab 100-polowych - Cieklin 2018 - fotorelacja

więcej  >>>            

2018.02.07

Wnioski  o płatności bezpośrednie na 2018 w formie elektronicznej.  W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności.

więcej  >>>            

2018.02.07

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci

więcej  >>>            

2018.02.07

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - w dniu 14 lutego 2018 r. godz 10:00

więcej  >>>            

2018.02.07

Informacja o wynikach naboru na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018

więcej  >>>            

2018.02.07

Ostrzeżenie meto. Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź,  stopień 2

więcej  >>>            

2018.02.07

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! 

więcej  >>>            

2018.02.06

Ostrzeżenie meto. Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15°C do -12°C, lokalnie spadek temperatury do -18°C , stopień 1

więcej  >>>            

2018.02.02

Uchwała dot. kryteriów i punktacji oraz dokumentów potrzebnych w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych  na rok szkolny 2018/2019

więcej  >>>            

2018.02.02

Uchwała dot. kryteriów i punktacji oraz dokumentów potrzebnych w postepowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

więcej  >>>            

2018.02.02

Zarządzenie dot. terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

więcej  >>>            

2018.02.02

Zarządzenie dot. terminów składania dokumentów do przedszkoli i  oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

więcej  >>> 

2018.02.02

Ostrzeżenie meto. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym, stopień 2

więcej  >>>            

2018.01.30

Informacja o projekcie „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

więcej  >>>            

2018.01.30

Zawiadamia się rolników, że w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego mozna składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

więcej  >>>            

2018.01.30

Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowej dot realizacji zadań publicznych Gminy Dębowiec na 2018 rok

więcej  >>>            

2018.01.26

Wyniki zapytania ofertowego na pielęgnację i konserwację drzewa stanowiącego pomnik przyrody w miejscowości Dębowiec

więcej  >>>            

2018.01.23

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

więcej  >>>            

2018.01.18

Zapytanie ofertowe na Pielęgnację i konserwację drzewa stanowiącego pomnik przyrody
w miejscowości Dębowiec

więcej  >>>            formularz oferty  >>>     

2018.01.18

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8 z dnia 18.01.2018 r. - silny wiatr, stopień 2

więcej  >>>         

2018.01.16

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5 i 6 z dnia 16.01.2018 r. - silny wiatr, opady  marznącego deszczu lub mżawki stopień 1

więcej  >>>         

2018.01.16

Spotkanie informacyjne w Urzędzie Miasta w Jaśle na temat wsparcia na założenie działalności gospodarczej.

więcej  >>>         

2018.01.16

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotyczaca rejestrów wyborców.

więcej  >>>         

2018.01.16

Przedsiębiorco przypominamy o obowiazku wpłat na fundusz promocji,

więcej  >>>         

2018.01.15

Zaproszenie na XVIII  Turniej Warcab 100-polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec  04.02.2018 r - Publiczne Gimnazjum w Cieklinie

więcej  >>>         

2018.01.11

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 3 z dnia 11.01.2018 r. - opady marznące  stopień 1

więcej  >>>         

2018.01.08

Zawiadomienie o badaniach geofizycznych metodą sejsmiczną
więcej  >>>

2018.01.04

wykazu nieruchomości stananowiacych własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży - działki Duląbka
więcej  >>>

rok 2018

2017.12.29

W dniu 2 stycznia 2018 r. ( wtorek) ZGK w Dębowcu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy

2017.12.27

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 137 z dnia 27.12.2017 r. - silny wiatr stopień 1

więcej  >>>         

2017.12.27

W dniu 2 stycznia 2018 r. ( wtorek) Urząd Gminy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy
więcej  >>> 

2017.12.27

W dniach od 30 grudnia 2017 r. do 02 stycznia 2018 r. w wyjatkowych przypadkach (dotyczy zgonów) informacje można uzyskać pod nr tel. 661851769  

2017.12.22

Jubileusz Złotych Godów par z terenu Gminy Dębowiec 

więcej  >>>         

2017.12.22

Harmonogram wywozu śmieci na I półrocze 2018 rok

więcej  >>>         

2017.12.22

Spotkanie wigilijne dla osób starszych  i samotnych w Gminie Dębowiec

więcej  >>>         

2017.12.21

Życzenia Świąteczne Wójta Gminy Dębowiec oraz Przewodniczącej Rady Gminy

więcej  >>>         

2017.12.21

Komunikat meteorologiczny Nr 132 z dnia 21.12.2017 r. - opady marznące  stopień 1

więcej  >>>         

2017.12.21

Prezentacja Projektu: Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach: Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski

więcej  >>>         

2017.12.20

Komunikat meteorologiczny Nr 2 z dnia 20.12.2017 r. - opady marznące 

więcej  >>>         

2017.12.18

wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec

więcej  >>>         

2017.12.18

wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dębowiec 1/2016 - teren eksploatacji kruszywa, Dębowiec 2/2016 - teren eksploatacji kruszywa

więcej  >>>         

2017.12.18

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - w dniu 28 grudnia 2017 r. godz 10:00

więcej  >>>     

2017.12.18

W dniu 20.12.2017 r. (tj. środa ) Urząd Gminy będzie czynny do godz 15:00.
Przepraszamy za utrudnienia

   

2017.12.14

Wyniki konkursu plastycznego "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie” organizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dębowiec.

więcej  >>>         

2017.12.14

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 128 z dnia 14.12.2017 r. - silny wiatr stopień 2

więcej  >>>         

2017.12.13

Informacja z przeprowadzonych konsultacji na realizację zadań publicznych Gminy Dębowiec
na 2018 rok

więcej  >>>         

2017.12.12

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec

więcej  >>>         

2017.12.12

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dębowiec 1/2016 - teren eksploatacji kruszywa, Dębowiec 2/2016 - teren eksploatacji kruszywa

więcej  >>>         

2017.12.12

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 92 z dnia 12.12.2017 r. - roztopy stopień 2

więcej  >>>         

2017.12.12

Segregacja odpadów- informacja jak segregować śmieci

więcej  >>>         

2017.12.11

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 125 z dnia 11.12.2017 r. - silny wiatr stopień 3

więcej  >>>         

2017.12.08

Szkoły stawiają na jakość kształcenia. Do placówek oświatowych trafiły laptopy dla uczniów
i nauczycieli, tablety, tablice interaktywne z rzutnikami multimedialnymi, urządzenia wielofunkcyjne  a także akcesoria ułatwiające stosowanie TIK przez uczniów niepełnosprawnych

więcej  >>>         

2017.12.08

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 124 z dnia 08.12.2017 r. - opady śniegu stopień II

więcej  >>>         

2017.12.07

Informacja Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego

więcej  >>>         

2017.12.05

Obwieszczenie dla mieszkańców dotyczące zimowego utrzymania porządku i czystości chodników

więcej  >>>         

2017.12.05

Zaproszenie na konsultacje społeczne "Roczny Program współpracy Gminy Dębowiec
z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadz. działalność pożyt. publ. na 2018 r."

więcej  >>>         

2017.12.04

Zaproszenie na "Międzynarodowe Targi  Produktów i Żywności Wysokiej Jakości " Ekogala

więcej  >>>         

2017.11.29

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - w dniu 6 grudnia 2017 r. godz 10:00  

więcej  >>>         

2017.11.24

Konkurs plastyczny dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Dębowiec  

więcej  >>>         

2017.11.17

Zapytanie ofertowe na realizacje usługi gastronomicznej - oferty do dnia 30.11.2017 r.

więcej  >>>         

2017.11.16

Zaproszenie na  "Motomikołajki" - 2 grudnia 2017 r. plac obok Bazyliki NMP w Dębowcu

więcej  >>>         

2017.11.15

Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 11 Listopada - fotorelacja

więcej  >>>         

2017.11.08

Obwieszczenie o sesji  Rady Gminy Dębowiec  w dniu 14 listopada 2017 r. godz 16:00

więcej  >>>         

2017.11.07

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - referent ds. kultury, promocji, sportu
i turystyki  

więcej  >>>         

2017.10.31

Zaproszenie na obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 11 Listopada 

więcej  >>>         

2017.10.31

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży

więcej  >>>         

2017.10.27

Obwieszczenie o sesji  Rady Gminy Dębowiec  w dniu 30 października 2017 r. godz 16:00

 więcej  >>>         

2017.10.27

Z soboty na niedzielę z 28 na 29 października przestawiamy zegarki z godziny 3.00 na 2.00. Oznacza to, że w najbliższy weekend cieszyć się będziemy dodatkową godziną snu.

2017.10.27

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu będzie nieczynny

więcej  >>>                    

2017.10.26

AGRO Ubezpieczenia - ubezpieczenie nastepstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objetych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie

więcej  >>>                    


2017.10.24

Informujemy, że w dniu 2 listopada 2017 r. Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny

więcej  >>>           


2017.10.13

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna opałowego

więcej  >>>           

2017.10.13

Obwieszczenie o sesji  Rady Gminy Dębowiec  w dniu 20 października 2017 r. godz 10:00

więcej  >>>                    

2017.10.05

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec o przystąpieniu do sporządz. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Dębowiec 1/2017"

więcej  >>>                    

2017.10.04

Ostrzeżenia meteo:  Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, z kierunków zachodnich.

więcej  >>>                    

2017.09.29

Zaproszenie na Bieg Beskidnika w Foluszu - 1 października 2017 r.

więcej  >>>                    

2017.09.28

Zaproszenie na event sportowy do Cieklina 30 września 2017 r. 

więcej  >>>                    

2017.09.28

Obwieszczenie o sesji  Rady Gminy Dębowiec  w dniu 29 września 2017 r. godz 9:30

więcej  >>>                    

2017.09.25

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. podatków lokalnych
i podatku VAT

więcej  >>>                    

2017.09.20

Ostrzeżenia meteo:  intensywne opady deszczu  od 2017-09-20 20:00:00 do 2017-09-22 08:00:00 stopień 2

więcej  >>>                    

2017.09.13

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu unijnego pn „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”

więcej  >>>                    

2017.09.13

prognoza zagrożeń meteo  - silny wiatr: od 2017-09-14 07:30:00 do 2017-09-15 07:30:00
stopień 1

więcej  >>>                    

2017.09.13

Obwieszczenie o sesji  Rady Gminy Dębowiec  w dniu 14 wrzesnia 2017 r. godz 16:00

więcej  >>>                    

2017.09.12

Jesienna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 21 - 30 września 2017 r.

więcej  >>>                    

2017.09.11

Uroczystości Odpustowe w Dębowcu ku czci Matki Bożej z La Salette w Dębowcu 4-17 września 2017 (program )

więcej  >>>                    

2017.09.07

Zaproszenie osób niepełnosprawnych do projektu pn. "Podkarpacka Motywa(k)cja Osób Niepełnosprawnych"

więcej  >>>                    

2017.09.06

Bezpłatny kurs języka angielskiego na poziomie A lub B - w ramach projektu "Praca bez barier Akademia Umiejetności Językowych"

więcej  >>>                    

2017.09.05

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dotyczące wniosków o udzielenie pomocy

więcej  >>>                    

2017.09.05

ogłoszenie dotyczące poszukiwań przez rodzinę miejsca pochówku zołnierza

więcej  >>>                    

2017.09.05

Od 5 września br. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie prowadzić będzie I nabór
na dofinansowane szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu „Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych – subregion „SK”

więcej  >>>                    

2017.09.05

Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym

więcej  >>>                    

2017.09.01

Gminne Dożynki w Woli Dębowieckiej  27.08.2017 r. - relacja z imprezy

więcej  >>>                    

2017.08.25

Ostrzeżenie meteo  - Burze: od 2017-08-27 07:30:00 do 2017-08-28 07:30:00
stopień 1

więcej  >>>                    

2017.08.25

Wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży

więcej  >>>                    

2017.08.22

Obwieszczenie o sesji  Rady Gminy Dębowiec  w dniu 29 sierpnia 2017 r. godz 10:00

więcej  >>>                    


2017.08.22

WKU w Jaśle zaprasza do naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) 

więcej  >>>                    


2017.08.14

W dniu 14.08.2017 r. Urząd Gminy będzie czynny do godz 14:30, za utrudnienia przepraszamy

więcej  >>>                    

2017.08.14

Bezpłatne szkolenia komputerowe - projekt realizowany przez OPTeam SA!

więcej  >>>                    

2017.08.10

Informacja o naborze na stanowiska Dyrektora Biura i Głównego Księgowego Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim

więcej  >>>                    

2017.08.09

Zaproszenie na  Gminne Dożynki do Woli Dębowieckiej w dniu 27.08.2017 r.

więcej  >>>                    

2017.08.09

Od dnia 21 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r można pobierać wnioski o stypendia szkolne
na rok szkolny 2017/2018 w Ośrodku Pomocy Społecznej  w godzinach pracy urzędu

więcej  >>>                    

2017.08.09

Ostrzeżenie meteo Nr 95 - Upał od 2017-08-09 14:00:00 do 2017-08-11 19:30:00 ,
stopień 3

więcej  >>>                    

2017.08.07

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej w 2017 r.

więcej  >>>                      wniosek >>>

2017.08.02

17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę.

więcej  >>>

2017.08.02

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie oraz artystka Maria Kondrad zapraszają na wystawę malarstwa pt. „WIELOSOBECNOŚCI”. 

więcej  >>>

2017.08.02

Zapytanie ofertowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu na zakup i dostarczenie gorących jednodaniowych posiłków na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy

więcej  >>>

2017.08.01

Zmiana stawek opłaty za śmieci obowiązująca od 1 sierpnia 2017 r.

więcej  >>>

2017.08.01

Poradnik jak przygotować sie na upał

więcej  >>>

2017.08.01

Informacja o projekcie pn "Budowa boiska sportowego etap II w miejscowości Cieklin"

więcej  >>>

2017.07.31

Upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia o godz 17:00 zostaną włączone syreny alarmowe

więcej  >>>

2017.07.31

Ostrzeżenie meteo Nr 92 - Upał od 2017-07-30 12:00:00 do 2017-08-05 20:00:00 ,
stopień 3

więcej  >>>           

2017.07.27

Urząd Gminy Dębowiec informuje, że od 1 sierpnia rodzice będą mogli zacząć składać wnioski o przyznanie świadczeń na dzieci z Programu 500 +, Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018.

więcej  >>>           

2017.07.20

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 87 z dnia 19.07.2017 r. - upał stopień II

więcej  >>>           

2017.07.20

Obwieszczenie o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Dębowiec  w dniu 25 lipca 2017 r.

więcej  >>>           

2017.07.19

Fotorelacja z Dni Dębowca które odbyły się w dniu 9 lipca 2017 r.

więcej  >>>           

2017.07.18

Ogłoszenie w sprawie wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem
budynek - Majscowa

więcej  >>>           

2017.07.18

List Prezesa KRUS dot . wypadków przy pracy w gospodarstwach rolnych

więcej  >>>           

2017.07.11

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 85 z dnia 11.07.2017 r. - burze z gradem stopień II

więcej  >>>           

2017.07.11

Bezpłatna analiza próbek gleby dla rolników z Gminy Dębowiec

więcej  >>>           

2017.07.10

XXX Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych  10-14.07.2017 r.

więcej  >>>           

     

2017.07.05

Zawiadomienie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uroszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębów ewidencyjnych połozonych na terenie Gminy Dębowiec

więcej  >>>    

2017.07.04

INNNOVO Innowacje w biznesie sp. z o.o zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie pn. „Twoja szansa – Nowe kwalifikacje zawodowe” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

więcej  >>>           

2017.06.30

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec - działka w Majscowej

więcej  >>>           

2017.06.29

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej  >>>           

2017.06.28

Ostrzeżenie meteorologiczne - silne burze z gradem stopień zagrożenia 2

więcej  >>>           

2017.06.20

Komunikat KBW w Krośnie dotyczący konsultacji w sprawie nowych kart do głosowania

więcej  >>>           

2017.06.20

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza na spotkania informacyjno szkoleniowe dot. naboru wniosków o powierzenie grantów

więcej  >>>           

2017.06.19

Zaproszenie na Dni Dębowca - 9 lipca 2017 r. - stadion sportowy

więcej  >>>           

2017.06.19

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. budownictwa -przedłużenie terminu

więcej  >>>           


2017.06.14

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Dębowiec  w dniu 28 czerwca 2017 r.

więcej  >>>           


2017.06.09

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna opałowego

więcej  >>>           

2017.06.06

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 69 Silne burze z gradem, stopień 2
Ważność: od 2017-06-06 13:18:00 do 2017-06-07 04:00:00

więcej  >>>           


2017.06.06

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec

więcej  >>>           


2017.06.06

Gminny Dzień Dziecka -impreza odbyła się 04 czerwca na stadionie gminnym w Dębowcu

więcej  >>>           

2017.06.01

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. budownictwa

więcej  >>>           


2017.05.30

II Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu fotorelacja

więcej  >>>           

2017.05.30

Obwieszczenie  Wójta Gminy Dębowiec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec

więcej  >>>           

2017.05.30

26 kwietnia 2017 r. Miasto Jasło w imieniu 6 gmin partnerskich podpisało z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie jako Instytucją Pośredniczącą umowę w sprawie realizacji projektu pn.:„Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
Numer umowy RPPK.09.02.00-18-0029/16-00

więcej  >>>           

2017.05.26

Nowe kwalifikacje - szersze perspektywy - szkolenia zawodowe

więcej  >>>           

2017.05.26

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej  >>>           


2017.05.23

Zaproszenie II Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej
Saletyńskiej w Dębowcu - 28 maja 2017 r.

więcej  >>>           

2017.05.17

Zaproszenie na Dzień Dziecka  w dniu 4 czerwca 2017 r - stadion w Dębowcu

więcej  >>>             regulamin >>>

2017.05.15

VII Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej

więcej  >>> 

2017.05.15

„Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”- Gminne Święto Strażaka

więcej  >>> 

2017.05.11

Zawiadomienie dla mieszkańców sołectwa Majscowa

więcej  >>> 

2017.05.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec -11 maja  2017 r /czwartek/ godz 10:00

więcej  >>>               


2017.05.04

zapytanie ofertowe na zorganizowanie imprezy plenerowej "Dni Dębowca 2017 "

więcej  >>>                       załączniki  >>>

         

2017.05.04

wyniki zapytania ofertowego dotyczące obsługi gastronomicznej imprezy plenerowej pn.: „Gminny Dzień Dziecka

 więcej  >>>              

2017.04.27

Informacja o wyłożeniu szczepionki doustnej przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących

 więcej  >>>              

2017.04.25

Usługi szkoleniowe - program wsparcia z funduszy unijnych

 więcej  >>>              

2017.04.25

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza na obchody 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji
3-go Maja - początek uroczystości godz. 9:00

 więcej  >>>             

2017.04.25

Konkurs fotograficzny:  Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu oraz Filia Biblioteczna
w Cieklinie zapraszają do wzięcia udziału w IX Międzygminnym Konkursie Fotograficznym
pt.: "Małe Cuda Gminy Dębowiec"

więcej  >>>              regulamin  >>>

2017.04.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec -26 kwietnia  2017 r /środa/ godz 16:00

więcej  >>> 

2017.04.19

Wystawa fotografii Konrada Miareckiego pt. „Maroko - orientalny zakątek świata”

więcej  >>> 

2017.04.19

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej na terenie gminy obręb Wola Cieklińska

więcej  >>> 

2017.04.13

W dniu 14.04.2017 r. (piątek) Urząd Gminy będzie czynny do godziny 12:00


2017.04.07

Ogłoszenie wykazu nieruchomosci stanowiacej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej
do sprzedaży ( miejscowość Radość )

więcej  >>> 

2017.04.05

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych     z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

więcej  >>> 

2017.04.05

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego w miejscowościach Dzielec i Dębowiec

więcej  >>> 

2017.04.03

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds księgowych

więcej  >>> 

2017.04.03

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o stypendia  Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków potrwa do 9 kwietnia br.

więcej  >>> 


2017.03.30

Ogłoszenie konkursu na kandydata  na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Dębowcu

więcej  >>> 

2017.03.30

Ogłoszenie konkursu na kandydata  na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobryni

więcej  >>> 

2017.03.30

Ogłoszenie konkursu na kandydata  na stanowisko Dyrektora w Zespole Szkół w Woli Dębowieckiej

więcej  >>> 

2017.03.30

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postep. rekrutacyjnego
do  przedszkoli  i oddziałów przedszk. w publicznych szkołach podst. na rok szkolny 2017/2018

więcej  >>> 

2017.03.30

Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzenia  postęp. rekrutacyjnego do  klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

więcej  >>> 


2017.03.24

List Prezesa KRUS dot. bezpieczeństawa pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami roślin

więcej  >>> 

2017.03.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec -30 marca  2017 r /czwartek/ godz 10:00

więcej  >>> 

2017.03.23

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do  dzierżawy

więcej  >>> 

2017.03.23

ogłoszenie wykazu nieruchomosci stanowiacej własność Gminy Debowiec przeznaczonej
do sprzedaży

więcej  >>>

2017.03.21

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkoł podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

więcej  >>>

2017.03.21

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Dębowiec zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich, 29 marca 2017 roku (środa) w godzinach od 09:30 do 12:00 w Urzędzie Gminy Dębowiec.

więcej  >>>

2017.03.20

zaproszenie na szkolenie "Dopłaty bezpośrednie w 2017 r." - 23 marca 2017 r. w budynku starej szkoły w Dębowcu  o godz. 10:00

więcej  >>>

2017.03.20

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do III Edycji rekrutacji
do projektu „BIZNES INICJATOR”  termin przyjmowania zgłoszeń od 28.03.2017 r 
do 10.04.2017 r.

więcej  >>>

2017.03.20

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o pomoc w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

więcej  >>> 

2017.03.20

Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec

więcej  >>> 

2017.03.16

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec -23 marca  2017 r /czwartek/ godz 10:00

więcej  >>> 

2017.03.16

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowych oświetlenia ulicznego

więcej  >>> 

2017.03.16

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi gastronomicznej imprezy plenerowej pn.: „Gminny Dzień Dziecka

więcej  >>>              załączniki  >>>

2017.03.16

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec -20 marca  2017 r /poniedziałek/ godz 16:00

więcej  >>>

2017.03.03

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że od 3 października 2015 roku obowiązują przepisy
w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów
rolnych do pierwszego nabywcy

więcej  >>>

2017.03.03

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu urządzeń rekreacyjnych

więcej  >>>

2017.03.01

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec -8 marca  2017 r /środa/ godz 10:00

więcej  >>>

2017.02.22

 XV Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

więcej  >>>

2017.02.22

Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości zmiany od dnia 1 stycznia 2017 r. 

więcej  >>>

2017.02.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 23 lutego 2017 r /czwartek/ godz 16:00

więcej  >>>

2017.02.13

Dotacje na założenie firmy - projekt "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości"

więcej  >>>

2017.02.13

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 20 lutego 2017 r /poniedziałek/ godz 10:00

więcej  >>>

2017.02.07

Informacja o szkoleniu dla rolników w zakresie stosowania środków ochrony roślin

więcej  >>>

2017.02.07

Zaproszenie na badanie ostrości wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry i zaćmy )

więcej  >>>

2017.02.03

10 lutego 2017 roku o godz.18.00 w Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie odbędzie się wernisaż wystawy pt. „Snycerstwo - nowa pasja”.

więcej  >>>

2017.02.03

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

więcej  >>>

2017.02.02

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 03 lutego 2017 r /czwartek/ godz 8:30

więcej  >>>

2017.02.01

I przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy  - działki
w Łazach Dębowieckich

więcej  >>> 

2017.01.31

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku można składać od 1 lutego do 28 lutego 2017 r.
więcej  >>> 

2017.01.31

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie obowiązku złożenia w terminie do 15 marca 2017 roku sprawozdań o odpadach.
więcej  >>> 

2017.01.26

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego.
więcej  >>> 

2017.01.26

ostrzeżenie meteorologiczne - silny mróz
więcej  >>> 

2017.01.26

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku
więcej  >>> 

 

2017.01.24

Zapytanie ofertowe dot. opracowania analizy efektywności kosztowej dla operacji pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowiec"
więcej  >>> 

 

2017.01.21

ostrzeżenie meteorologiczne - opady marznące
więcej  >>> 

2017.01.20

XVII Turniej Warcab 100-Polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec - relacja, wyniki
więcej  >>> 

2017.01.10

ostrzeżenie meteorologiczne - mrozy
więcej  >>> 

2017.01.10

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży

więcej  >>>

2017.01.10

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 12 stycznia 2017 r. /czwartek/ godz 8:30

więcej  >>>

2017.01.05

Zapytanie ofertowe dot. wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowej
więcej  >>> 

2017.01.05

ostrzeżenie meteorologiczne - mrozy
więcej  >>> 

2017.01.04

Nabór na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków od dnia 9 stycznia 2017 r. do 13 stycznia 2017 r.
więcej  >>>   deklaracja >>>

2017.01.04

ostrzeżenie meteorologiczne nr 3 - intensywne opady śniegu
więcej  >>> 

2017.01.03

Zaproszenie na XVII Turniej Warcab 100-Polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec Zbigniewa Staniszewskiego
więcej  >>>   regulamin >>>

Rok 2017

2016.12.30

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. drogowych
więcej  >>>

2016.12.29

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 rok

więcej  >>>

 

2016.12.29

Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2016 r. kasa będzie czynna do godziny 10:30

 

2016.12.27

Rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

więcej  >>>

2016.12.23

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU
W związku z wystąpieniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem A podtyp H5 i H7 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 20 grudnia br. rozporządzeniem (Poz. 2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  w p r o w a d z a  od dnia 28 grudnia 2016 r. na terenie całego kraju zakazy i nakazy powszechnie obowiązujące.

więcej  >>>

2016.12.19

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 grudnia 2016 r /czwartek/ godz 9:00

więcej  >>>

 

2016.12.09

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 101 prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź.

więcej  >>>

2016.12.09

Nabór wniosków do projektu: "Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" - fotowoltaika i kolektory słoneczne

do pobrania :
 

- wystąpienie do mieszkańców

- regulamin uczestnictwa w projekcie

- opis instalacji

- deklaracja

2016.12.08

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. topola mieszańcowa szt 2 w miejscowości Dębowiec

więcej  >>>

2016.12.02

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że trwają zaawansowane prace nad opracowaniem dokumentów programowych regulujących zasady i wymogi uczestnictwa mieszkańców w Projekcie „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, III osi priorytetowej Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE. Planowany termin naboru deklaracji przystąpienia do ww. Projektu: 12-23.12.2016 r. Zaznaczyć należy, że nie termin złożenia deklaracji będzie decydował o zakwalifikowaniu się do ww. Projektu, ale suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji wniosków mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować o zakwalifikowaniu się do Projektu.

2016.12.02

25 listopada 2016 r. w sali widowiskowej Urzędu Gminy w Dębowcu odbył się XI Gminny Turniej Czytelniczy, zadaniem uczestników było wykazanie się znajomością życia i twórczości Henryka Sienkiewicza

więcej  >>>

2016.12.02

W 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu otrzymała na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – kwotę dotacji: 6 000 zł korzystając z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

więcej  >>>

2016.12.02

obwieszczenie dotyczące usuwania śniegu, błota pośniegowego z chodników

więcej  >>>

 

2016.12.01

zaproszenie na targi EKOGALA - Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości 9-10 grudnia 2016 r. w Jasionce koło Rzeszowa

więcej  >>>

2016.11.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 listopada 2016 r /środa/ godz 10:00

więcej  >>>

 

2016.11.17

Informacja prezesa KRUS dot. umowy ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Usługi on-line dla ubezpieczonych w KRUS pod adresem: ekrus.gov.pl

więcej  >>>

2016.11.17

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 18 listopada 2016 r /piątek/ godz 8:00

więcej  >>>

2016.11.16

Stowarzyszenie Pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

przedsiębiorczość  >>>              infrastruktura  >>>

2016.11.15

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany :

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębowiec,
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Dębowiec 1/2016-teren eksploatacji kruszywa", Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Dębowiec 2/2016-teren eksploatacji kruszywa"
więcej  >>>

2016.11.15

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie oraz autorka Urszula Hűbner zapraszają na wystawę pt. „Twórczość różnorodna”.

więcej  >>>

2016.11.07

Zaproszenie na uroczystości 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

więcej  >>>

2016.11.07

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

więcej  >>>

 

2016.10.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 31 października 2016 r /poniedziałek/ godz 10:00
więcej  >>>

2016.10.12

Zaproszenie na szkolenie dla rolników w dniu 19 października 2016 r w Cieklinie
więcej  >>>

2016.10.12

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle
więcej  >>>

2016.10.05

Ostrzeżenie Służby Celnej dotyczące zatrucia  i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu
więcej  >>>

2016.10.04

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie" - udział w projekcie Gminy Dębowiec
więcej  >>>

2016.10.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 05 października 2016 r /środa/ godz 16:00
więcej  >>>

-------------------------------------------------------------

2016.10.04

Ostrzeżenie meteo Nr 57  prognozowane są wzrosty poziomu wody,  Stopień zagrożenia: 2

więcej  >>>

-------------------------------------------------------------

2016.10.03

Ostrzeżenie meteo Nr 78   Zjawisko: Intensywne opady deszczu  Stopień zagrożenia: 2

więcej  >>>

2016.09.20

zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia : "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" przy realizacji zadania pn: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2016.09.20

Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie planowane jest od 26 września do 5 października 2016 r.
więcej  >>>

2016.09.18

informacja:  Od 16 września Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski od producentów mleka
więcej  >>>

2016.09.12

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 16 września 2016 r /piątek/ godz 11:00
więcej  >>>

2016.09.12

15 września 2016 w Dębowcu odpust wrześniowy ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w 170 rocznicę objawienia i 20 rocznicę koronacji.

więcej  >>>

2016.08.30

Zaproszenie do udziału w projekcie "Przedsiębiorczość jest kobieca"

więcej  >>>

2016.08.26

Dożynki Gminne 21 sierpnia 2016 r. godz 15:00 w Woli Cieklińskiej - fotorelacja

więcej  >>>

2016.08.26

Od 2 września startuje projekt "KULTURA NA WIDOKU" portal, który daje możliwość pobierania na smartfony i inne urządzenia mobilne utworów z różnych dziedzin sztuki i rozrywki
zasoby z legalnych źródeł – łącznie ponad 1100 treści multimedialnych.  Materiały będzie można pobierać codziennie, przez pięć tygodni, aż do 8 października br.

więcej  >>>

2016.08.26

Informacja o badaniach środowiskowych na terenie gminy

więcej  >>>

2016.08.26

Spotkanie informacyjne "Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

więcej  >>>

2016.08.25

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny
więcej  >>>

2016.08.23

Zaproszenie na "Mistrzostwa Polski Juniorów w konkurencji TREC PTTK,
Zawody TREC PTTK SENIORÓW" - Stajnia BESKID w Dębowcu miejsce zawodów "Bacówka" 27-28 sierpnia 2016 r.
więcej  >>>

2016.08.19

Rejestracja i zmiana w CEIDG jest bezpłatna
więcej  >>>

2016.08.08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. drogowych
więcej  >>>

2016.08.04

Gmina Dębowiec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: Przebudowa budynku gimnazjum i dobudowa przedszkola w Dębowcu
więcej  >>>

2016.08.04

Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego gat. świerk szt 10. w miejscowości Duląbka
więcej  >>>

2016.08.04

Badanie ostrości wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry i zaćmy)
więcej  >>>

2016.08.04

Zaproszenie na Dożynki Gminne 21 sierpnia 2016 r. godz 15:00 w Woli Cieklińskiej

więcej  >>>

2016.08.02

Zapytanie ofertowe na zakup i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych na dożywianie dzieci do trzech szkół na terenie gminy
więcej  >>>

2016.08.01

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2016 r.
więcej  >>>

2016.07.28

Informacja
W dniu 1 sierpnia br. o godz. 17.00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych na okres 1 minuty
i emitowanie dźwięku ciągłego
więcej  >>>

2016.07.28

Ostrzeżenie meteo  Nr 65 Zjawisko: Silne burze z gradem Stopień zagrożenia: 2

Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 60 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad.
więcej  >>>

2016.07.27

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” w okresie od dnia 16.08.2016 r. do dnia 02.09.2016 r.

więcej  >>>

2016.07.27

Ostrzeżenie meteo  Nr 64 Zjawisko: Silne burze z gradem Stopień zagrożenia: 2 Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

więcej  >>>

2016.07.25

Ostrzeżenie meteo  Nr 62 Zjawisko: Upał, Stopień zagrożenia: 2 Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 32°C.

więcej  >>>

2016.07.21

Telefoniczna informacja medyczna : 17 194-39
więcej  >>>

2016.07.21

Informacja KRUS o wymiarze składek za III kwartał 2016 r.
więcej  >>>

2016.07.21

Ogłoszenie o sprzedaży drewna gat. modrzew europejski szt 4. w miejscowości Dębowiec
więcej  >>>

2016.07.21

Zaproszenie na Galicyjski Jarmark - 6 sierpnia 2016 r. w Kołaczycach
więcej  >>>

2016.07.14

Ostrzeżenie meteo  Nr 60 Zjawisko: Intensywne opady deszczu, Stopień zagrożenia: 2
więcej  >>>

2016.07.13

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 14 lipca 2016 r /czwartek/ godz 15:00
więcej  >>>

2016.07.13

Apel Prezesa KRUS do rolników - lato 2016
więcej  >>>

2016.07.07

Informacja o spotkaniu informacyjnym w Jaśle - "Fundusze europejskie na opiekę żłobkową
i edukację przedszkolną"

więcej  >>>

2016.07.07

Informacja o lokalnych zagrożeniach oraz dotyczące letniego wypoczynku
więcej  >>>

2016.07.01

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2016 r.
więcej  >>>

2016.07.01

VIII Międzygminny Konkurs Fotograficzny Szukaj wiatru w polu … przestrzeń, ruch, dynamika”- wyniki
więcej  >>>

2016.07.01

Konsultacje społeczne dot. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego
więcej  >>>

2016.06.28

Zaproszenie na Dni Dębowca - 10 lipca 2016 r /niedziela/  od godz 16:00
więcej  >>>

2016.06.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 czerwca 2016 r /środa/ godz 10:00
więcej  >>>

2016.06.22

Galicyjski Rynek Produktów Regionalnych - zgłoszenia produktów do dnia 14 lipca 2016 r.
więcej  >>>

2016.06.22

Zaproszenie na IX Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze - Skołyszyn 25.06.2016 r.
więcej  >>>

2016.06.22

Ostrzeżenie meteo  Nr 49 Zjawisko: upał, Stopień zagrożenia: 2
więcej  >>>

2016.06.20

Ostrzeżenie meteo  Nr 47 Zjawisko: Burze z gradem, Stopień zagrożenia: 1
więcej  >>>

2016.06.20

PODR Boguchwała zaprasza na Dni Otwartych Drzwi oraz XVIII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych- wyjazd rolników w dniu 26.06.2016 r- zapraszamy
więcej  >>>

2016.06.17

Ostrzeżenie meteo  Nr 45 Zjawisko: Burze z gradem, Stopień zagrożenia: 1
więcej  >>>

2016.06.17

Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle -21.06.2016 r. Kołaczyce

więcej  >>>

2016.06.16

List prezesa KRUS -"Otoczcie dzieci parasolem bezpieczeństwa, podarujcie im szczęśliwe dzieciństwo "

więcej  >>>

2016.06.15

Ostrzeżenie meteo nr 43 - Burze z gradem, stopnień zagrożenia 1

więcej  >>>

2016.06.07

W dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:
więcej  >>>

2016.06.06

Informacja o przeprowadzeniu treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania w dniach 7-9 czerwca między godz. 9:00 a 15:00
więcej  >>>

2016.06.06

Zaproszenie na Piknik Rowerowy do Folusza  termin - 19.06.2016 r start godz 15:00
więcej  >>>

2016.06.06

Noc Bibliotek 2016 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu
więcej  >>>

2016.06.02

Ostrzeżenie meteo nr 18 - intensywne opady deszczu

więcej  >>>

2016.06.01

XXIX Saletyńskie Spotkanie Młodych - 27-30 czerwca 2016 r
więcej  >>>

2016.06.01

Zaproszenie do udziału w konkursie "Upiększajmy nasze obejścia" termin zgłoszeń do 20.06.2016r
więcej  >>>

2016.05.27

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 31 maja 2016 r /wtorek/ godz 15:00

więcej  >>>

2016.05.23

Muzeum Historii Polski zaprasza na ogólnopolską akcję zbierania pamiątek historycznych - "Małe Wielkie Historie".

link do strony: www.muzhp.pl

2016.05.20

Zaproszenie na Gminy Dzień Dziecka w dniu 5 czerwca 2016 r.-stadion sportowy w Dębowcu
więcej  >>>

2016.05.20

Zaproszenie na X Piknik Rodzinny w dniu 24 maja 2016 r.-Publiczne Gimnazjum w Dębowcu

więcej  >>>

2016.05.10

Konkurs ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Dębowiec i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

więcej  >>>

2016.05.10

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na pełną wrażeń Noc Muzeów, która odbędzie się 14 maja 2016 r

2016.05.06

Zaproszenie na I Diecezjalną i XIII Powiatową Pielgrzymka Strażaków do Dębowca - 8 maja

więcej  >>>

2016.05.06

informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2016.05.02

Zaproszenie na badania mammograficzne w Dębowcu w dniu 18 maja 2016 r.
więcej  >>>

2016.05.02

Zaproszenie na Gminy Dzień Dziecka w dniu 5 czerwca 2016 r.-stadion sportowy w Dębowcu
więcej  >>>

2016.04.29

W dniu 2 maja 2016 roku Urząd Gminy Dębowiec czynny będzie do 13:30
 

2016.04.25

Zaproszenie na obchody 225. Rocznicy Konstytucji 3 Maja
więcej  >>>

2016.04.25

Zaproszenie na I Diecezjalną i XIII Powiatową Pielgrzymka Strażaków do Dębowca - 8 maja

więcej  >>>

2016.04.19

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec

działka w Dębowcu

więcej  >>>

2016.04.14

Ostrzeżenie meteo nr 29 - intensywne opady deszczu

więcej  >>>

2016.04.11

Zaproszenie na spotkanie poświęcone Zbrodni Katyńskiej, które odbędzie się w środę 13 kwietnia 2016 r. o godzinie 19:00 w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie

więcej  >>>  

2016.04.11

Zaproszenie na Międzygminny Konkurs Fotograficzny pt.: "Szukaj wiatru w polu … przestrzeń, ruch, dynamika"

więcej  >>>   regulamin >>>

2016.04.08

Ostrzeżenie meteo nr 27 - burze z gradem

więcej  >>>

2016.04.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 7 kwietnia 2016 r /czwartek/ godz 16:00

więcej  >>>

2016.03.24

życzą:

Wójt Gminy Dębowiec - Zbigniew Staniszewski
Przewodnicząca Rady Gminy - Teresa Pachana

2016.03.21

Powrót "Wyklętych"- konferencja w Cieklinie 18 marca 2016 r.

więcej  >>>

2016.03.09

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 14 marca 2016 r /poniedziałek/ godz 9:00

więcej  >>>

2016.03.07

Zaproszenie na konkurs plastyczny organizowany przez KRUS- " Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje"

więcej  >>>

Zaproszenie na VI ogólnokrajowy konkurs organizowany przez KRUS- "Bezpieczne gospodarstwo rolne"

więcej  >>>

2016.03.04

Zaproszenie na szkolenie:  dopłaty bezpośrednie - 9 marca 2016r godz 10:00 w UG Dębowiec

więcej  >>>

2016.03.03

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży

więcej  >>>

2016.03.03

Infolinia i wzory dokumentów do Programu 500+ świadczenie wychowawcze -PUW Rzeszów

więcej  >>>

2016.03.02

Zaproszenie na wystawę "Pisanki ażurowe" dnia 11 marca 2016 r. godz 18:00
Muzeum Narciarstwa  w Cieklinie

więcej  >>>

2016.03.02

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych - Duląbka

więcej  >>>
I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec - Duląbka
więcej  >>>
I przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych - Łazy Dębowieckie

więcej  >>>

2016.02.24

Obwieszczenie o wyłożeniu  do publicznego wglądu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2016.02.23

Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2016/2017 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec

więcej  >>>

2016.02.19

PODR w Boguchwale zaprasza na szkolenie dla rolników 26.02.2016 w UG Dębowiec godz 10

więcej  >>>

2016.02.15

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

więcej  >>>

2016.02.09

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 17 Zjawisko: Silny wiatr  Stopień zagrożenia: 2     

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h,
w porywach do 100 km/h, z kierunków południowych. Prawdopodobieństwo: 90%
 

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność: od 2016-02-09 15:00 do 2016-02-10 06:00  Czas wydania: 2016-02-09 07:04:00
Synoptyk: Łukasz Kiełt

2016.02.08

Wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do wynajmu.

więcej  >>>

2016.02.03

Zaproszenie na Turniej Warcab 100 polowych o Puchar Wójta Gminy -14 luty 2016 r.

więcej  >>>

2016.01.29

Zaproszenie na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich - 26 lutego 2016 r.

więcej  >>>

2016.01.27

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2016 r.

więcej  >>>

2016.01.25

Ostrzeżenie meteorologiczne marznące opady, drogi śliskie - od 25.01.2016 r. godz 16:00
do 26.01.2016 r. godz 07:00

2016.01.22

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 7 - silny mróz

więcej  >>>

2016.01.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 27 stycznia 2016 r /środa/ godz 9:00

więcej  >>>

2016.01.18

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Jasielskiego informacje

więcej  >>>

2016.01.18

Konkurs fotograficzny "Cztery Pory Roku na Podkarpaciu" - organizator PODR w Boguchwale

więcej  >>>

2016.01.15

Średnioterminowa prognoza pogody dla woj. podkarpackiego

więcej  >>>

2016.01.12

spotkanie na temat dotacji na własną mikroelektrownię fotowoltaiczną
więcej  >>>

Rok 2016

2015.12.31

Wigilijne spotkanie opłatkowe w Gminie Dębowiec
więcej  >>>

2015.12.30

Informacje - stan wolnych oraz zajętych miejsc noclegowych w Schroniskach/Noclegowniach
więcej  >>>

2015.12.29

Informacje meteorologiczne na najbliższe dni dla województwa podkarpackiego
więcej  >>>

2015.12.28

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębowiec - od I do VI 2016 roku
więcej  >>>

2015.12.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 grudnia 2015 r /środa/ godz 10:00
więcej  >>>

2015.12.14

W dniu 24 grudnia 2015 r. Urząd Gminy w Dębowcu  będzie nieczynny

więcej  >>>

2015.12.14

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Dębowiec

więcej  >>>

2015.12.11

Kampania "Tworzymy Atmosferę" upowszechnienie wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce

więcej  >>>

2015.12.11

Ogłoszenie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej
do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości
więcej  >>>

2015.12.11

Zaproszenie na "III Mikołajkowy Turniej Szkół Podstawowych w halowej piłce nożnej o puchar Wójta Zbigniewa Staniszewskiego" w Zarzeczu 16 grudnia 2015 r.

więcej  >>>

2015.12.10

X Gminny Turniej Czytelniczy - relacja z turnieju

więcej  >>>

2015.12.07

Poradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej

więcej  >>>

2015.12.02

Zaproszenie na Zabawę Sylwestrową do Cieklina

więcej  >>>

2015.12.02

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2015.11.26

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg Gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2015/2016

więcej  >>>

2015.11.25

Wypłaty ARiMR w ramach zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich. Trwa wypłata ONW
i płatności rolnośrodowiskowych

więcej  >>>

2015.11.25

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 2 grudnia 2015 r /środa/ godz 09:00
więcej  >>>

2015.11.17

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

więcej  >>>

2015.11.09

Zaproszenie do udziału w obchodach -  Narodowego Święta Niepodległości - 11 Listopada

więcej  >>>

2015.10.26

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 25 października 2015 r.  - wyniki

więcej  >>>

2015.10.20

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, iż w dniu 25 października nastąpi zmiana czasu
na "zimowy" ( zmiana wskazań zegarów z godziny 3 na godzinę 2 )

więcej  >>>

2015.10.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 28 października 2015 r /środa/ godz 09:00
więcej  >>>

2015.10.19

Ostrzeżenie meteorologiczne: intensywne opady deszczu  stopień: 1  
więcej  >>>

2015.10.14

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych oraz składy obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów

więcej  >>>

2015.10.13

Zaproszenie na wystawę malarstwa Bogusława Przepióry pt. „Daleko i blisko”. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 16 października 2015 r. o godzinie 18:00.
więcej  >>>

2015.10.13

Spoty informacyjne linki Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 :

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

2015.10.09

Informacja o treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania w dniach 13-15.X.2015 r.
więcej  >>>

2015.10.08

Ogłoszenie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej
do zbycia w formie przetargowej oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
więcej  >>>

2015.10.03

„ Książki naszych marzeń” rządowy projekt w ramach którego Gmina otrzymała dotację
od Wojewody na zakup książek w wysokości 8 770,00 zł
więcej  >>>

2015.10.02

Publiczne losowanie składów obwodowych komisji dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się 05.10.2015 r. o godz 11:00

więcej  >>>

2015.09.25

Ogłoszenie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej
do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości
więcej  >>>

2015.09.21

ARiMR ogłasza termin naborów wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" z PROW 2014 - 2020

więcej  >>>      

2015.09.21

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 25-30 września 2015 r. odbędzie się akcja doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

więcej  >>>

2015.09.15

Wyjazd na Giełdę Ogrodniczą do Boguchwały w dniu 04.10.2015

więcej  >>>

2015.09.14

Dożynki Gminne i Dni Dębowca - 30 sierpnia 2015 r.- fotorelacja

więcej  >>>

2015.09.08

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle ostrzega przed osobami oferującymi sprzedaż narkotyków

więcej  >>>

2015.09.08

Urząd Gminy w Dębowcu oraz Fundacja SOS Życie zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne w dniu 22.09.2015 r.

więcej  >>>

2015.09.03

Gminny Zespół Obsługi Szkół w Dębowcu informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016 składa się w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Dębowcu do 15 września 2015 r., w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2015 r. Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można odebrać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Dębowcu .

2015.09.03

Wyprawka szkolna - 2015/2016 (klasy III i uczniowie z orzeczeniem o PKS)

więcej  >>>

2015.09.03

W najbliższą niedzielę (06 września 2015 r.) przeprowadzone zostanie referendum ogólnokrajowe.
więcej  >>>

2015.09.03

Działania MRiRW podjęte w związku z wystąpieniem suszy

więcej  >>>

2015.08.26

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 2 września 2015 r /środa/ godz 09:00

więcej  >>>

2015.08.20

Informacja o zakończeniu projektu "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Dębowiec”
W ramach projektu doposażono 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych : Dębowcu, Dobryni, Duląbce, Łazach Dębowieckich i Zarzeczu.

więcej  >>>

2015.08.13

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza na Dożynki Gminne i Dni Dębowca - 30 sierpnia 2015 r.

więcej  >>>

2015.08.11

Ogłoszenie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej
do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości
więcej  >>>

2015.08.10

Spotkania konsultacyjne w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
więcej  >>>

2015.08.10

Komunikat z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
więcej  >>>

2015.08.07

Publiczne losowanie składów obwodowych komisji ds. referendum odbędzie się 11.08.2015 r.
o godz 12:00

więcej  >>>

2015.08.06

Ostrzeżenie meteorologiczne: upał  stopień: 3   silne burze z gradem stopień : 2
więcej  >>>

2015.08.06

Obowiązujące formularze informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc
de minimis dla przedsiębiorców

 więcej  >>>

2015.08.05

Ostrzeżenie meteorologiczne: upał  stopień: 3
więcej  >>>

poradnik burze nawałnice MAC >>>
poradnik dot. upałów MAC >>>

2015.08.04

GOPS w Dębowcu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostarczenie gorących posiłków jednodaniowych na dożywianie dzieci do pięciu szkół na terenie gminy
więcej  >>>

2015.07.31

Dofinansowanie z FSUSR na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci Rolników
więcej  >>>

2015.07.31

SPPW – Konkurs fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”
więcej  >>>

2015.07.31

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2015 roku- wnioski można składać od dnia 3 sierpnia do 31 sierpnia
więcej  >>>      wniosek >>>

2015.07.30

Informacja o udostępnieniu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębowiec"
więcej  >>>      plan zaopatrzenia >>>

2015.07.23

Informacja o włączeniu syren alarmowych w 71 rocznicę godziny "W" - 1 sierpnia 2015 r.
więcej  >>>

2015.07.23

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 65 Zjawisko: silne burze z gradem         stopień: 2
więcej  >>>

2015.07.21

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 64  Zjawisko: upał      Prognozuje się temperaturę maksymalną
w dzień od 32°C do 34°C
więcej  >>>

2015.07.21

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r.

więcej  >>>

2015.07.21

IX Gminny Turniej Piłki Nożnej w Dębowcu  - fotorelacja

więcej  >>>

2015.07.21

Wyprawka szkolna - termin składania wniosków od 17.08.2015 do 04.09.2015 r.

więcej  >>>

2015.07.17

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów, pod którymi można szukać pomocy w sprawie dopalaczy
więcej  >>>

2015.07.17

„Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon” - Ministerstwo Finansów rozpoczęło kolejną edycję akcji edukacyjnej
więcej  >>>

2015.07.17

III Gminny Rajd Konny - 12 lipca 2015 r. - stadion w Duląbce - fotorelacja
więcej  >>>

2015.07.17

Informacja o opracowywaniu pod nazwą "Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019"
więcej  >>>

2015.07.16

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2015 roku- wnioski można składać od dnia 3 sierpnia do 31 sierpnia
więcej  >>>

2015.07.16

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 59  Prognozuje się temperaturę maksymalną
w dzień od 30°C do 34°C
więcej  >>>

2015.07.14

Zaproszenie na IX Gminny Turniej Piłki Nożnej - 19 lipca 2015 r, godz 9:00 - Stadion w Dębowcu
więcej  >>>

2015.07.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 Zjawisko: silne burze z gradem, stopień: 2
więcej  >>>

2015.07.07

Zaproszenie na III Rajd Konny - 12 lipca 2015 r. - stadion w Duląbce początek godz 16:00
więcej  >>>

2015.07.06

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 57 Zjawisko: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu
Lokalnie opady gradu
więcej  >>>

2015.07.03

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56  Zjawisko: Upał,  stopień: 2
więcej  >>>

2015.07.02

Pożyczki dla mikrofirm ze wsi i miast do 40 tyś. mieszkańców

więcej  >>>

2015.07.01

XII Spartakiada Sołectw w Radości dnia 28 czerwca 2015 r - fotorelacja

więcej  >>>

2015.06.29

Zapytanie ofertowe GOPS Dębowiec na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla 3 letniego dziecka

więcej  >>>

2015.06.25

Informacja o ćwiczeniach wojskowych, które odbywają się przy terenie powiatu jasielskiego

więcej  >>>

2015.06.23

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 czerwca 2015 r /wtorek/ godz 09:00

więcej  >>>

2015.06.19

,, Z historią po zdrowie” – już prawie meta. Projekt realizowany w ramach programu
„ Z PZU po lekcjach ”

więcej  >>>

2015.06.19

Harmonogram wywozu odpadów od VII do XII 2015 r.

więcej  >>>

2015.06.15

Rajd Nordic Walking w Cieklinie dnia 14 czerwca 2015 r.- fotorelacja

więcej  >>>

2015.06.15

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55 :    silne burze z gradem stopień: 2
więcej  >>>

2015.06.12

Zaproszenie na XII Spartakiadę Sołectw w Radości dnia 28 czerwca 2015 r. początek 14:00

więcej  >>>    regulamin_>>>        regulamin_>>>

2015.06.12

Rajd Nordic Walking w Cieklinie dnia 14 czerwca 2015 r.

więcej  >>>    regulamin_>>>

2015.06.11

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia okresu przyjmowania wniosków przypadającym na dzień 15 czerwca 2015 r. Biuro Powiatowe ARiMR w Jaśle będzie czynne dłużej
więcej  >>>        

2015.06.10

25-lecie samorządu - uroczysta sesja Rady Gminy Dębowiec z okazji 25-lecia pierwszych wolnych wyborów samorządowych
więcej  >>>        

2015.06.10

Piknik Rowerowy w Foluszu - 7 czerwca 2015 r - fotorelacja
więcej  >>>        

2015.06.10

Zaproszenie na IX Piknik Rodzinny w Dębowcu - 14 czerwca godz. 15:30

więcej  >>>

2015.06.08

informacja o lokalnych zagrożeniach meteorologiczno-hydrologicznych w okresie wakacyjnym

więcej  >>>

2015.06.08

Konkurs gminny "Upiększamy nasze obejścia" zgłoszenia do 30 czerwca 2015 r.

więcej  >>>

2015.06.02

Zaproszenie na szkolenie pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.

więcej  >>>

2015.05.29

Informacja dotycząca wyborów ławników sądowych na kadencję 2016-2019

więcej  >>>

2015.05.29

Wybory do Izb Rolniczych - 31 maja 2015 r.  od 8:00 do 18:00  - Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 26 w Dębowcu

2015.05.29

Siatkarki z Publicznego Gimnazjum w Dębowcu czwarte w województwie

więcej  >>>

2015.05.27

Informacja o sprzedaży drewna opałowego

więcej  >>>

2015.05.26

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 28 maja 2015 r /czwartek/ godz 16:00

więcej  >>>

2015.05.26

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48 :    Intensywne opady deszczu: 2
więcej  >>>

2015.05.26

Zaproszenie na Piknik Rowerowy do Folusza - 7 czerwca 2015 r.
więcej  >>>         regulamin>>>        oświadczenia>>>

2015.05.26

Zaproszenie na Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki - 1 czerwca 2015 r.
więcej  >>>

2015.05.25

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  II tura - wizualizacja wyników wyborów

więcej  >>>

2015.05.22

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 24 maja 2015 r. od 7:00 do 21:00

2015.05.21

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48 :    Burze z gradem  stopień zagrożenia: 1
więcej  >>>

2015.05.20

W związku z remontem przejazdu kolejowego na linii Stróże-Krościenko usytuowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1854 R Jasło - Dębowiec - Folusz (ul. Niegłowicka) w Jaśle w terminie
od 25 maja do 3 czerwca br. zostanie zamknięty ruch kołowy na tym odcinku drogi.
Na czas wyłączenia odcinka drogi ruch kołowy pojazdów będzie odbywał się objazdami,
 

2015.05.14

Rajd Nordic Walking w Cieklinie dnia 14 czerwca 2015 r.

więcej  >>>    regulamin_>>>

2015.05.13

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 będzie
można składać do dnia 15 czerwca 2015 r.

więcej  >>>

2015.05.13

Plan gospodarki niskoemisyjnej - ankieterzy przeprowadzą badania ankietowe wśród mieszkańców gminy

więcej  >>>

2015.05.13

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wizualizacja wyników wyborów

więcej  >>>

2015.05.11

W dniu 12 maja 2015 roku między godz. 9:00 a 15:00 na terenie GMINY DĘBOWIEC zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE-KAPER 15/1' polegająca na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych
"ogłoszenie alarmu" i „odwołanie alarmu". Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem zagrożenia. Emitowanie sygnału nastąpi po otrzymaniu komunikatu
z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W związku z próbą alarmową nie należy podejmować żadnych działań.

2015.05.08

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 r. od 7:00 do 21:00

2015.05.06

224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja - fotorelacja
więcej  >>>

2015.05.07

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - informacja
więcej  >>>

2015.05.06

Ostrzeżenie meteorologiczne:    Burze z gradem  stopień zagrożenia: 1
więcej  >>>

2015.05.04

Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej - Cieklin
więcej  >>>

2015.05.04

Muzeum Narciarstwa w Cieklinie zaprasza na wystawę pt. „Bitwa cieklińska 4 maj 1915”.
Wystawa zorganizowana z okazji setnej rocznicy Bitwy o Cieklin.
Otwarcie wystawy 4 maja 2015 r. o godzinie 19:00. Godzinę później (20:00) odbędzie się spotkanie na temat I wojny światowej i jej znaczenia dla odrodzenia się państwa polskiego.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Cieklina i okolicy oraz osoby zainteresowane.

więcej  >>>

2015.04.30

Zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
więcej  >>>

2015.04.30

Siatkarki z Cieklina w półfinale wojewódzkim
więcej  >>>

2015.04.29

informacje dla wyborców - ulotka wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
więcej  >>>

2015.04.29

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ankiety dla mieszkańców
więcej  >>>

2015.04.28

Ostrzeżenie meteorologiczne:    Burze z gradem  stopień zagrożenia: 1
więcej  >>>

2015.04.24

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

więcej  >>>

2015.04.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 kwietnia 2015 r /środa/ godz 9:00

więcej  >>>

2015.04.21

KRUS Oddział Regionalny w Rzeszowie Placówka Terenowa w Jaśle informuje o wymiarze składki za II kwartał 2015 r.

więcej  >>>

2015.04.17

Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się  w dniu 20.04.2015 r. godz:10:00 (sala UG)

więcej  >>>

2015.04.17

Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędzie się  w dniu 20.04.2015 r. godz:10:00 (sala UG)

więcej  >>>

2015.04.17

Szkoła Podstawowa w Cieklinie najlepsza w powiecie w mini piłce siatkowej dziewcząt

więcej  >>>

2015.04.17

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Dębowiec przeznaczonych do dzierżawy
więcej  >>>

2015.04.16

Ostrzeżenie meteorologiczne:    Burze,  stopień zagrożenia: 1
więcej  >>>

2015.04.16

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu oraz Filia Biblioteczna w Cieklinie zapraszają do wzięcia udziału w VII Międzygminnym Konkursie Fotograficznym pt.: „GDZIE WZROK NIE SIĘGA”.
więcej  >>>           regulamin >>>

2015.04.15

ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych

więcej  >>>

2015.04.14

Wybory do Podkarpackiej Izby Rolniczej - 31 maja 2015 roku

więcej  >>>

2015.04.09

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie podania do publicznej widomości wyników wyborów sołtysów z terenu gminy Dębowiec

więcej  >>>

2015.04.09

Komunikat dotyczący dopłat do materiału siewnego

więcej  >>>

2015.04.09

Wybory sołtysów w miejscowościach: Dębowiec, Duląbka, Majcowa, Radość, Pagórek,  Wola   Cieklińska, Wola Dębowiecka - 12 kwietnia 2015 r. lokale czynne od godz. 8:00 do 18:00

2015.04.02

Nowoczesny plac zabaw ufundowany przez Nivea – oddajmy głos!
    Informujemy, że Gmina Dębowiec przystąpiła do konkursu „Podwórko NIVEA”, w którym można wygrać wyjątkowe rodzinne miejsce zabaw. Jako lokalizację wskazany został teren pod planowaną budowę Domu Kultury w miejscowości Pagórek. To czy podwórko Nivea powstanie w miejscowości Pagórek zależy od głosowania internetowego. Im więcej głosów oddamy na naszą lokalizację tym większa szansa na znalezienie się w gronie 40 miejsc, w których firma Nivea wybuduje nowoczesne place zabaw dla dzieci.
Głosowanie trwa od 1 do 30 kwietnia 2015 r. Codziennie można oddać jeden głos, na stronie:

www.nivea.pl/podworko

2015.04.02

Konkurs Strażacki - "Młodzież zapobiega pożarom"

więcej  >>>

2015.04.02

W dniu 03.04.2015 r. (piątek) Urząd Gminy w Dębowcu będzie czynny do godziny 12:00

2015.04.01

Informacja - nowe dowody osobiste

więcej  >>>             wniosek  >>>

2015.04.01

Siatkarki z Gimnazjum w Dębowcu awansują do Półfinału Wojewódzkiego

więcej  >>>

2015.03.25

informacja o pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie będzie udzielana w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach pracy urzędu

więcej  >>>

2015.03.25

Informacja

w związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata na sołtysa wsi wyborów nie przeprowadza się w miejscowościach: Cieklin, Dobrynia, Dzielec, Folusz, Łazy Dębowieckie, Zarzecze

więcej  >>>

2015.03.23

Obwieszczenie zarejestrowanych kandydatach na sołtysów w wyborach zarządzonych
na dzień 12 kwietnia 2015 r.

więcej  >>>

2015.03.19

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 19.03.2015r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Dębowcu  został wywieszony wykaz lokali użytkowych, znajdujących się w Łazach Dębowieckich i  Majscowej przeznaczonych do wynajmu w trybie przetargowym

więcej  >>>

2015.03.19

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że na dzień 24 kwiecień 2015r. został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Ducala w Jaśle.

więcej  >>>

2015.03.12

,,Z historią po zdrowie” – Dzięki środkom finansowym z Fundacji PZU, w ramach konkursu dotacyjnego ,,Z PZU po lekcjach” edycja 2014, możliwe jest realizowanie projektu ,,Z historią po zdrowie”.

więcej  >>>

2015.03.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 11 marca 2015 r. godz 10:00

więcej  >>>

2015.03.04

LGD Nowa Galicja zaprasza do udziału w "Konkursie Wielkanocnym" na najładniejszy koszyk wielkanocny

więcej  >>>

2015.02.25

Płatności bezpośrednie w rolnictwie -szkolenie 05.03.2015 r.

więcej  >>>

2015.02.25

XV Turniej Warcab 100-polowych 08.02.2015 r. - fotorelacja

więcej  >>>

2015.02.15

XIII ogólnokrajowy konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” Kategoria: gospodarstwa indywidualne

więcej  >>>              regulamin >>>

2015.02.24

Gmina Dębowiec jest beneficjentem projektu:
„ Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Dębowiec” Numer identyfikacyjny: KSI: WND-POKL.09.01.01-18-003/14-00. Projekt ma na celu doposażenie 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych : Dębowcu, Dobryni, Duląbce, Łazach Dębowieckich i Zarzeczu.
więcej  >>>

2015.02.10

Wybory sołtysów wsi w Gminie Dębowiec w dniu 12 kwietnia 2015 r.

więcej  >>>

2015.02.10

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

więcej  >>>

2015.02.03

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2015 roku

więcej  >>>

wniosek_akcyza >>>

2015.02.02

W dniu 04.02.2015 r. leśniczy nie będzie przyjmował interesantów
więcej  >>>

2015.02.02

Muzeum Narciarstwa w Cieklinie zaprasza na spotkanie z podróżniczką Alicją Mojko
więcej  >>>

2015.01.29

Ostrzeżenie meteorologiczne:    silny wiatr na terenie województwa podkarpackiego
więcej  >>>

2015.01.23

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 stycznia 2015 r. (piątek)  godz. 10:00

więcej  >>>

2015.01.16

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza na XV Turniej Warcab 100-polowych 08.02.2015 r.

więcej  >>>

2015.01.16

Mobilny punkt informacyjny dotyczący pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich

więcej  >>>

2015.01.14

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że na dzień 17 lutego 2015r. został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Ducala w Jaśle.

więcej  >>>

2015.01.09

Karta Dużej Rodziny - informacje

więcej  >>>   lub na stronie    www.rodzina.gov.pl

2015.01.08

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognoza silnego wiatru na terenie całego kraju

więcej  >>>

                                                                        rok 2015                                                              

2014.12.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 grudnia 2014 r. (wtorek)  godz. 10:00

więcej  >>>

2014.12.22

zaproszenie na konsultacje społeczne projekt" Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.
więcej  >>>

2014.12.19

IX Gminny Turniej Czytelniczy- "Tajemnica czasu” - tak brzmiał tytuł tegorocznego konkursu
więcej  >>>

2014.12.19

Informacja
W dniu 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) Urząd Gminy Dębowiec będzie nieczynny,
zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dębowiec.

2014.12.17

Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec  w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

więcej  >>>

2014.12.17

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębowiec od 1 I  do VI 2015 r.

więcej  >>>

2014.12.12

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 85 - silny wiatr

więcej  >>>

2014.12.11

Konsultacje Społeczne Zintegrowanej Strategii  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej  >>>

2014.12.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 83 - opady marznące

więcej  >>>

2014.12.05

Obwieszczenie dotyczące utrzymania czystości z części nieruchomości służącej do użytku publicznego ( chodniki, usuwanie sopli lodowych z dachów budynków)

więcej  >>>

2014.12.05

Zaproszenie na II Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej Szkół Podstawowych Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.12.03

Sylwester w Domu Ludowym w Majscowej - zaproszenie

więcej  >>>

2014.12.03

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 5 grudnia 2014 r.(piątek)  godz. 11:30

więcej  >>>

2014.11.28

GOPS w Dębowcu ogłasza nabór ofert na stanowisko Asystent Rodziny

więcej  >>>

2014.11.26

Obwieszczenie o pierwszej sesji Rady Gminy Dębowiec - 1 grudnia 2014 r. godz 17:00

więcej  >>>

2014.11.26

Spotkanie autorskie z pisarką Joanną Olech

więcej  >>>

2014.11.26

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

więcej  >>>

2014.11.26

Ogłoszenie o sprzedaży drewna - jesion, olsza, robinia akacja

więcej  >>>

2014.11.18

informacja o przetargu na nieruchomość zabudowaną młynem gospodarczym stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży

więcej  >>>

2014.11.18

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na wystawę malarstwa Pawła Jędryczki. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek 21 listopada 2014 r. o godzinie 18:00.

więcej  >>>

2014.11.14

Wybory 2014

W niedzielę, 16 listopada odbędą się wybory samorządowe. W tym dniu lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00

Podział Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

więcej  >>>

2014.11.14

KGW w Woli Dębowieckiej zaprasza na "Zabawę Andrzejkową"

więcej  >>>

2014.11.14

Informacja o godzinie rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.11.12

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że na dzień 12 grudnia 2014r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Ducala w Jaśle.

więcej  >>>

2014.11.12

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 13 listopada 2014 r. /czwartek/ o godz. 12:00 

więcej  >>>

2014.11.04

Zaproszenie na uroczystości 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości

więcej  >>>

2014.11.04

Spotkanie autorskie z Gają Kołodziej - fotorelacja

więcej  >>>

2014.11.03

Ostrzeżenie meteo nr 79 - silny wiatr

więcej  >>>

2014.11.03

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny - ulotka informacyjna

więcej  >>>

2014.10.31

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Dębowiec, że został sporządzony spis wyborców
dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

więcej  >>>

2014.10.31

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych

więcej  >>>

2014.10.28

Informacja - w dniu 10 listopada 2014 r.(poniedziałek) Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny

więcej  >>>

2014.10.27

Z historią po zdrowie !!!
Od września b.r. uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Dębowiec mogą aktywnie
i twórczo spędzać czas po lekcjach. Zajęcia odbywają się bezpłatnie, głównie dzięki dotacji
z Fundacji PZU. Pomysłodawcą i wykonawcą projektu jest Parafialny Klub Sportowy „Bartek”
a czołowym partnerem jest Urząd Gminy Dębowiec.
więcej  >>>

2014.10.24

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.10.24

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - zarejestrowani kandydaci na Wójta Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.10.24

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - składy obwodowych komisji wyborczych

więcej  >>>

2014.10.23

 I Rajd Nordic Walking w Cieklinie - fotorelacja

więcej  >>>

2014.10.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 października 2014 r. /środa/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2014.10.21

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - losowanie nr list

więcej  >>>

2014.10.17

ARiMR Biuro Powiatowe w Jaśle zaprasza na szkolenie

więcej  >>>

2014.10.17

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu

więcej  >>>

2014.10.14

Oferta realizacji zadania publicznego - rozgrywki piłki siatkowej

więcej  >>>

2014.10.10

Zapraszamy na Rajd Nordic Walking 19 października w Cieklinie

więcej  >>>

2014.10.07

Zapraszamy do zwiedzania Mobilnego Muzeum Jana Pawła II - w Dębowcu 13 października
2014 r. - w godz. od 9:00 -13:00 i od 14:00-18:00

więcej  >>>

2014.10.07

Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Językowe w Majscowej zaprasza

więcej  >>>

2014.10.02

informacja w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej młynem gospodarczym stanowiącej własność Gminy Dębowiec przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowej

więcej  >>>

2014.09.26

Zaproszenie na Międzywojewódzki Turniej Siatkowy Dziewcząt -27-28 września 2014 r.
więcej  >>>

2014.09.26

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu - dyżury
więcej  >>>

2014.09.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 24 września 2014 r. /środa/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2014.09.15

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego apeluje do pieszych o używanie elementów odblaskowych

więcej  >>>

2014.09.15

Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej z La Salette w Dębowcu  18-21 września 2014 r.

więcej  >>>

2014.09.10

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że na dzień 10 października 2014r. został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczona na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 zlokalizowanego na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10 przy ul. Ducala w Jaśle.,

więcej  >>>

2014.09.09

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 70 - burze z gradem,

więcej  >>>

2014.09.05

 "Dni Dębowca" - 31.08.2014 r. - stadion sportowy Dębowiec - fotorelacja

więcej  >>>

2014.08.28

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 3 września 2014 r. /środa/ o godz. 10:00 
więcej  >>>

2014.08.25

Wójt Gminy Dębowiec zaprasza na "Dni Dębowca" - 31.08.2014 r. - stadion sportowy Dębowiec

więcej  >>>

2014.08.25

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza weterynarii w Jaśle dot. wścieklizny na terenie powiatu jasielskiego

więcej  >>>

2014.08.22

Dożynki Gminne - Dzielec 2014 - fotorelacja

więcej  >>>

2014.08.18

Wyprawka szkolna - termin składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

więcej  >>>

2014.08.12

Wójt Gminy Dębowiec Zbigniew Staniszewski zaprasza na "Dożynki Gminne" - 17.08.2014 r.

więcej  >>>

2014.08.11

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 60 i 62 - silne burze z gradem, upał

więcej  >>>

2014.08.08

Karpacka Troja zaprasza na Karpacki Festiwal Archeologiczny - 16 do 17 sierpnia 2014 r.

więcej  >>>

2014.08.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 59 -  burze

więcej  >>>

2014.08.07

Harmonogram dyżurów pracowników prowadzących nadzór nad lasami

więcej  >>>

2014.08.07

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 57 - silne burze z gradem

więcej  >>>

2014.08.06

Ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od 2014-08-06 12:00:00 do 2014-08-07 06:00:00 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

2014.08.05

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 54- silne burze z gradem

więcej  >>>

2014.08.01

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53- silne burze z gradem

więcej  >>>

2014.07.31

Dla przypomnienia oraz oddania hołdu i uczczenia pamięci uczestników i cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia na terenie gminy o godz. 17:00 na jedną minutę zostaną włączone syreny alarmowe.

2014.07.31

Uchwała w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

więcej  >>>

2014.07.28

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 47 i 51- burze z gradem

więcej  >>>

2014.07.28

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48- burze z gradem

więcej  >>>

2014.07.25

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44- burze z gradem

więcej  >>>

2014.07.24

Informacja o wykazie nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

więcej  >>>

2014.07.23

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42- intensywne opady deszczu

więcej  >>>

2014.07.22

Zawiadomienie - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w ramach limitu zwrotu na 2014 rok

więcej  >>>

2014.07.22

Zaproszenie na Rajd Konny - Wola Dębowiecka - 27 lipiec 2014 - "Wykroty"

więcej  >>>

2014.07.21

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 23 lipca 2014 r. /środa/ o godz. 15:30 
więcej  >>>

2014.07.18

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 40- burze z gradem,

więcej  >>>

2014.07.17

III Przegląd Młodych Talentów - zgłoszenia do udziału

więcej  >>>   karta zgłoszenia >>>  regulamin >>>

2014.07.17

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39- burze z gradem,

więcej  >>>

2014.07.11

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 36 - intensywne opady deszczu,

więcej  >>>

2014.07.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 - silne burze z gradem,

więcej  >>>

2014.07.08

Zaproszenie na wakacyjny kurs tańca towarzyskiego w Dębowcu

więcej  >>>

2014.07.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 34 - burze z gradem,

więcej  >>>

2014.07.05

XXVII Międzynarodowe Saletyńskie Spotkania Młodych w dniach od 7 do 12 lipca 2014 roku
w Dębowcu
więcej  >>>

2014.07.03

Relacja z XI Spartakiady Sołectw - 29 czerwca 2014 r. -Wola Cieklińska - foto
więcej  >>>

2014.06.30

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31 - silne burze z gradem,

więcej  >>>

2014.06.27

Sukcesy siatkarek z Dębowca - III miejsce w XV Międzynarodowym Festiwalu Piłki Siatkowej
w Jaśle
więcej  >>>

2014.06.26

Konkurs fotograficzny " Od kropli wody do głębi oceanu" - wyniki
więcej  >>>

2014.06.26

VIII Piknik Rodzinny w Dębowcu - fotorelacja
więcej  >>>

2014.06.26

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków - Lotny finisz -Dębowiec
4 lipca 2014r.  godz 16:34
więcej  >>>

2014.06.24

Zaproszenie na XI Spartakiadę Sołectw - 29 czerwca 2014 r. -Wola Cieklińska
więcej  >>>

2014.06.23

Karta Dużej Rodziny - dzięki niej rodziny trzy plus mogą liczyć na zniżki przy zakupie biletów
na pociągi, do obiektów sportowych i kulturalnych na terenie całego kraju
więcej  >>>

2014.06.18

Ogłoszenie o sprzedaży drewna - opałowe
więcej  >>>

2014.06.18

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na okres  od lipca do grudnia 2014 r.
więcej  >>>

2014.06.13

Ogłoszenie o sprzedaży drewna - świerk opałowy
więcej  >>>

2014.06.10

Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Cieklinie zaprasza na III ogólnopolską dyskusję literacką
więcej  >>>

2014.06.05

Sukcesy siatkarek z Dębowca - zespół zajął III miejsce w województwie podkarpackim
więcej  >>>

2014.06.05

Pomoc dla Oliwii - relacja z koncertu chóru szkolnego Publicznego Gimnazjum w Dębowcu
więcej  >>>

2014.06.04

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 11 czerwca 2014 r. /środa/ o godz. 9:00 
więcej  >>>

2014.06.04

Publiczne Gimnazjum w Dębowcu zaprasza na Piknik Rodzinny w - 8 czerwca 2014 r. /niedziela/
o godz. 15:30 
więcej  >>>

2014.06.02

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje, że w dniach od 03.12.2013 r. do 05.06.2014 r. realizowany był projekt: Wydanie publikacji pt. "Smaki Nowej Galicji" promującej przepisy kulinarne na potrawy tradycyjne oraz produkty lokalne z terenu gmin należących do Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.
więcej  >>>          publikacja dostępna tutaj >>>

2014.06.02

Zaproszenie na wystawę -„Jan Paweł II - pielgrzymowaliśmy z Nim” w piątek 6 czerwca
2014 roku o godzinie 20:00 w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie
więcej  >>>

2014.06.02

Gminne Przedszkole w Cieklinie zaprasza na Piknik Rodzinny - 8 czerwca 2014 r.

więcej  >>>

2014.05.28

Rajd rowerów górskich o puchar Wójta Gminy Dębowiec- fotorelacja

więcej  >>>

2014.05.27

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze, silny wiatr

więcej  >>>

2014.05.23

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 26 maja 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 16:00 
więcej  >>>

2014.05.23

W niedzielę 25 maja  2014 r - wybory do Parlamentu Europejskiego - lokale wyborcze czynne
w godzinach od 7:00 do 21:00

więcej  >>>

2014.05.23

kwesta na rzecz Oliwki- 25 maja 2014 r.
więcej  >>>

2014.05.21

Najmłodsze siatkarki z Dębowca w finale wojewódzkim KINDER+SPORT
więcej  >>>

2014.05.20

Ogłoszenie o konkursie - "Upiększajmy nasze obejścia" - zgłoszenia do 31 maja 2014 r.

więcej  >>>

2014.05.20

Zapraszamy na X Rajd rowerów górskich o puchar Wójta Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.05.15

informacja w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Dębowiec

więcej  >>>

2014.05.13

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu, silny wiatr

więcej  >>>

2014.05.08

ogłoszenie o sprzedaży drewna - otwarcie ofert 16 maja 2014 r.

więcej  >>>

2014.05.07

uroczystość - 223 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja- fotogaleria
więcej  >>>

2014.05.06

zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

więcej  >>>

2014.05.05

Starostwo Powiatowe w Jaśle informuje, że Wykonawca robót budowlanych związanych
z rozbudową drogi powiatowej Ne 1854R Jasło - Dębowiec - Folusz od dnia 7 maja br., tj. środa. rozpocznie układanie ostatniej warstwy masy bitumicznej na przedmiotowej drodze. Wiązało się to będzie z zamknięciem ruchu kołowego na odcinku od skrzyżowania na Załęże przy cmentarzu
w Dębowcu do skrzyżowania w Cieklinie. Przewidywany termin zakończenia prac to piątek,
23 maja br. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin zakończenia może ulec zmianie.

2014.05.05

III przetarg  ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Majscowej

więcej  >>>

2014.04.30

Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

więcej  >>>

2014.04.30

1 maja we wszystkich polskich regionach odbędą się pikniki z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

więcej  >>>

2014.04.28

informuje się mieszkańców, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014 r.

więcej  >>>

2014.04.28

Zaproszenie na XII Pielgrzymkę Strażaków i ich rodzin - 11 maja 2014

więcej  >>>

2014.04.28

informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
więcej  >>>

2014.04.28

Informujemy, że w dniu 2 maja (tj. piątek) 2014 r. Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny
 

2014.04.28

zaproszenie na uroczystość - 223 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
więcej  >>>

2014.04.22

              Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II                 
więcej  >>>

2014.04.22

Ogłoszenie o sprzedaży drewna
więcej  >>>

2014.04.14

Informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2014 r. Urząd Gminy w Dębowcu będzie nieczynny.
więcej  >>>

2014.04.11

Czwarta edycja Przeglądu Piosenki Przedszkolnej
więcej  >>>

2014.04.08

Informacja dot. odbioru odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych
więcej  >>>

2014.04.06

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 7 kwietnia 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 16:00 
więcej  >>>

2014.04.02

ogłoszenie - sprzedaż drewna

więcej  >>>

2014.03.26

Pamiętajmy, zmiana z czasu zimowego (astronomicznego) na letni nastąpi w nocy z soboty
(29 marca) na niedzielę (30 marca) 2014 r. 30 marca nad ranem przesuwamy wskazówki zegarów z godz. 2.00 na godz. 3.00, co sprawi że będziemy spali o godzinę krócej. Czas zimowy zacznie znów obowiązywać 26 października 2014 r

2014.03.26

Tegoroczna Godzina dla Ziemi WWF wybije w sobotę, 29 marca 2014 roku o godz. 20:30.
więcej  >>>

2014.03.25

Zaproszenie do wzięcia udziału w  VI międzygminnym Konkursie Fotograficznym 
pt. : „ Od kropli wody do głębi oceanu”
więcej  >>>         regulamin >>>

2014.03.24

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17 - intensywne opady deszczu od 24.03.2014 do 25.03.2014 r
więcej  >>>

2014.03.20

Zaproszenie do wzięcia udziału w Konkursie Wielkanocnym na najładniejszą ozdobę wielkanocną
więcej  >>>

2014.03.18

Zaproszenie na wystawę - " Przyroda Magurskiego parku Narodowego"
więcej  >>>

2014.03.14

Zaproszenie na uroczystości - 220 Rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej - 23 marca 2014r Jasielski Rynek
więcej  >>>

2014.03.12

Wystawa upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych - relacja z otwarcia
więcej  >>>

2014.03.06

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 12 marca 2014 r. /środa/ o godz. 15:00 
więcej  >>>

2014.03.06

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cieklinie ogłasza nabór do przedszkola na rok 2014/2015
więcej  >>>    wniosek  >>>     deklaracja >>>

2014.03.03

Zapraszamy na wystawę "Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 r."  otwarcie 9 marca 2014 r. sala widowiskowa Urzędu Gminy w Dębowcu

więcej  >>>

2014.02.21

Państwowy Powiatowy Inspektorat w Jaśle prowadzi akcję informacyjną pod hasłem "Zaszczep
w sobie chęć szczepienia!"

więcej  >>>

2014.02.21

„Inwestycja w wiedzę i aktywność dzieci” - od stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej
w Dębowcu realizowany jest projekt „Inwestycja w wiedzę i aktywność dzieci” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 

więcej  >>>

2014.02.12

Zapraszamy na spotkanie z podróżniczką Barbarą Zasowską, które odbędzie się w piątek
14 lutego 2014 r. godz. 18:00 w Muzeum Narciarstwa w Cieklinie.

więcej  >>>

2014.02.07

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle

więcej  >>>

2014.01.31

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej i sportu na 2014 rok.

więcej  >>>

2014.01.30

Ostrzeżenie meteorologiczne - zawieje i zamiecie śnieżne

więcej  >>>

2014.01.29

Zawiadomienie - zwrot podatku akcyzowego dla rolników w ramach limitu zwrotu na 2014 rok

więcej  >>>

2014.01.23

Turniej Warcab 100 – polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec- relacja

więcej  >>>

2014.01.23

Awans młodziczek z UKS Gimnazjum Dębowiec do najlepszej ósemki w województwie

więcej  >>>

2014.01.21

Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury w Woli Dębowieckiej.

więcej  >>>

2014.01.20

informacja Agencji Rynku Rolnego dotyczącą „Dopłat do materiału siewnego”.

więcej  >>>

2014.01.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 stycznia 2014 r. /środa/ o godz. 15:00 

więcej  >>>

2014.01.20

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6- opady marznące

więcej  >>>

2014.01.09

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 2- silny wiatr

więcej  >>>

2014.01.07

Zaproszenie na XIV Turniej Warcab 100 polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec
więcej  >>>            regulamin turnieju  >>>

2014.01.07

Wigilia dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Dębowiec
więcej  >>>

                                                                        rok 2014                                                              

2013.12.31

Dobra gra  siatkarek z Dębowca na  turniejach w Łańcucie i Gorlicach
więcej  >>>

2013.12.27

Rozporządzenie porządkowe Wojewody Podkarpackiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego 

więcej  >>>

2013.12.20

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 grudnia 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.12.16

12 grudnia 2013 zakończył się projekt „English Niania” w Publicznym Gimnazjum w Dębowcu.

więcej  >>>

2013.12.16

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu medycznego będącego własnością Gminy Dębowiec, pozostałego po likwidowanym SP ZOZ w Dębowcu

więcej  >>>

2013.12.10

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 77- opady marznące

więcej  >>>

2013.12.10

Wójt Gminy Dębowiec informuje, że w dniu 24 grudnia 2013 r. Urząd Gminy będzie nieczynny

więcej  >>>

2013.12.09

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 76- oblodzenie

więcej  >>>

2013.12.05

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 74- silny wiatr

więcej  >>>

2013.11.25

Zaproszenie na pierwszy "Mikołajowy Turniej Halowej Piłki Nożnej" szkół podstawowych Gminy Dębowiec  o puchar Wójta - 05.12.2013 r.

więcej  >>>

2013.12.03

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu medycznego będącego własnością Gminy Dębowiec, pozostałego po likwidowanym SP ZOZ w Dębowcu

więcej  >>>

2013.12.03

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja informuje, że w dniach od 03.12.2013 r. do 05.06.2014 r. realizuje projekt pt. „Wydanie publikacji pt. "Smaki Nowej Galicji" promującej przepisy kulinarne na potrawy tradycyjne oraz produkty lokalne z terenu gmin należących
do Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja”.

więcej  >>>

2013.11.28

Ostrzeżenie meteorologiczne- opady marznące

więcej  >>>

2013.11.27

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 listopada 2013 r. /piątek/ o godz. 16:00 

więcej  >>>

2013.11.25

Informacje z sesji Rady Gminy Dębowiec 22 listopada 2013 r 

więcej  >>>

2013.11.25

Zaproszenie na pierwszy Turniej Gminy Dębowiec w Judo o puchar Wójta - 30.11.2013 r.

więcej  >>>

2013.11.22

Informacja ARiMR dot. systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt

więcej  >>>

2013.11.22

Gminny Turniej Czytelniczy w Dębowcu - VIII edycja

więcej  >>>

2013.11.15

Informacja o przeprowadzeniu wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w dniu 22 listopada 2013 r.
więcej  >>>

2013.11.15

Drugie zwycięstwo siatkarek z Dębowca w III Lidze Kobiet
więcej  >>>

2013.11.15

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 22 listopada 2013 r. /piątek/ o godz. 15:00 

więcej  >>>

2013.11.15

Obchody Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada w Dębowcu - foto

więcej  >>>

2013.11.14

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec (działka w Łazach Dębowieckich ) przeznaczonej do oddania w najem

więcej  >>>

2013.11.14

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dębowiec. (działka w Foluszu )

więcej  >>>

2013.11.07

Zaproszenie na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada

więcej  >>>

2013.11.04

Informacja o zbliżającym się terminie płatności za odpady komunalne

więcej  >>>

2013.10.24

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż sprzętu medycznego będącego własnością Gminy Dębowiec, pozostałego po likwidowanym SP ZOZ w Dębowcu

więcej  >>>

2013.10.24

Informuje się mieszkańców posesji położonych wzdłuż drogi powiatowej Dębowiec-Folusz,
że w dniu 04 listopada 2013 r. będzie przeprowadzona wizja lokalna inwestycji przez Inwestora
oraz przedstawicieli Wykonawcy. Osoby, które zgłaszają uwagi lub zastrzeżenia powinny być obecne przy własnej posesji celem uzgodnienia. Komisja zacznie obchód od skrzyżowania koło cmentarza w Dębowcu od godz. 8:30.

2013.10.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 października 2013 r. /środa/ o godz. 15:30 

więcej  >>>

2013.10.24

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych znajdujących się
w budynku byłej szkoły w Majscowej.

więcej  >>>

2013.10.23

Informacja o przeprowadzeniu głośnej próbie syren alarmowych w dniu 23.10.2013 r.

więcej  >>>

2013.10.21

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych : Duląbka, Pagórek, Radość, Dzielec.

więcej  >>>

2013.10.21

Multimedialna prezentacja Województwa Podkarpackiego

więcej  >>>

2013.10.14

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży drewna opałowego stanowiącego własność Gminy Dębowiec.

więcej  >>>

2013.10.14

Zaproszenie na wystawę "Kwiaty w malarstwie Marii Majki Zuzańskiej"- 18.10.2013 r.

więcej  >>>

2013.10.10

Firma Skanska S.A. informuje że w dniach 10.10.2013 i 11.10.2013 będzie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 1854 od mostu m. Bajdy do Rafinerii Jasło w związku z układaniem masy asfaltowej

2013.10.01

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o szczepieniu lisów 11-20 października 2013 r.

więcej  >>>

2013.09.30

Podsumowanie siatkarskich zmagań w Dębowcu

więcej  >>>

2013.09.26

Firma Skanska informuje, że 27.09.2013 r. zostanie zamknięty odcinek drogi Bajdy-Dębowiec
na długości 300 m. do godz 11:00

2013.09.25

Firma Skanska informuje, że 26.09.2013 r. zostanie zamknięty odcinek drogi Bajdy-Dębowiec
na długości 300 m.

więcej  >>>     plan objazdów >>>

2013.09.24

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 30 września 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.09.23

Wernisaż wystawy prac Jagody Kozon w Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza
w Cieklinie

więcej  >>>

2013.09.19

Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej Jasło - Folusz

więcej  >>>

2013.09.19

Firma Skanska informuje, że od 23.09.2013 r. nastąpi zmiana w organizacji ruchu na drogach powiatowych.

więcej  >>>

2013.09.19

W najbliższy weekend 21-22 września Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum Dębowiec zorganizuje Międzywojewódzki Festiwal Piłki Siatkowej pod Patronatem Wójta Gminy Dębowiec przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

więcej  >>>

2013.09.09

Akademia Judo Dębowiec ogłasza nabór do klubu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

więcej  >>>

2013.09.09

Odpust w Bazylice NMP z La Salette - Dębowiec 12-15 września 2013 r. 

więcej  >>>

2013.09.04

zaproszenie na otwarcie wystawy Jagody Kozon „Rysunek Malarstwo”  piątek 6 września 2013 r.
o godzinie 19:00 - Muzeum Narciarstwa w Cieklinie
więcej  >>>

2013.09.03

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 5 września 2013 r. /czwartek/ o godz. 8:00 

więcej  >>>

2013.09.03
Rozstrzygnięcie konkursu "Upiększajmy nasze obejścia "

więcej  >>>

2013.09.03
Przygotowania siatkarek z Dębowca w Łebie do sezonu ligowego

więcej  >>>

2013.08.28
VIII Międzynarodowe Dni Wina - Jasło ( od 31sierpnia - 1 września 2013 r. ) - Rynek

więcej  >>>

2013.08.23
Dożynki Gminne - Łazy Dębowieckie 2013 - fotorelacja.

więcej  >>>

2013.08.22

Zaproszenie na VII Piknik Rodzinny  do Dębowca (niedziela 1 września, godz 15:30 )

więcej  >>>

2013.08.22

Informuje się mieszkańców Gminy Dębowiec o odbiorze odpadów wielkogabarytowych
i niebezpiecznych - harmonogram odbioru 

więcej  >>>

2013.08.22

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w czerwcu ubiegłego roku, uruchomił dla wszystkich klientów Zakładu zestaw nowoczesnych usług - Platformę Usług Elektronicznych
Osoby zarejestrowane na portalu pue.zus.pl uzyskają dostęp do danych zapisanych na ich indywidualnych kontach w ZUS oraz będą mogły m.in. składać wnioski i dokumenty.

więcej  >>>

2013.08.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 29 sierpnia 2013 r. /czwartek/ o godz. 15:00 

więcej  >>>

2013.08.20
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 67 - przewiduje się wystąpienie burz

więcej  >>>

2013.08.20
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe, które odbędą się 25 sierpnia br. (niedziela) w Skołyszynie.

więcej  >>>

2013.08.19
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych

więcej  >>>

2013.08.08
Zaproszenie na Dożynki Gminne w dniu 18.08.2013 r. godz 14:00 - Łazy Dębowieckie

więcej  >>>

2013.08.07
Zarządzenie Nr 44 / 2013 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

więcej  >>>

2013.08.07

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Dębowiec (stypendium szkolne, zasiłek szkolny )

więcej  >>>

2013.08.01

Apel Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczący wsparcia rolników poszkodowanych
w wyniku gradobicia i nawalnego deszczu

więcej  >>>

2013.08.01

Informacja

w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - produkcja rolnicza
więcej  >>>   deklaracja >>>

2013.07.30

zaproszenie na VII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dębowiec- 04 sierpnia 2013 r.
więcej  >>>

2013.07.30

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 63 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem,
więcej  >>>

2013.07.22

Ogłoszenie w sprawie wykazu lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do wynajmu

więcej  >>>

2013.07.22

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec - 25 lipca 2013 r. /czwartek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.07.18

wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Duląbce
więcej  >>>

2013.07.16

X Spartakiada Sołectw Gminy Dębowiec - fotorelacja
więcej  >>>

2013.07.15

Informacja w sprawie przyjmowania wniosków o zasiłki rodzinne  i specjalny zasiłek opiekuńczy
na okres zasiłkowy 2013/2014
więcej  >>>

2013.07.08

"Segregacja nie jest trudna " - poradnik segregacji odpadów
więcej  >>>

2013.07.05

Zaproszenie na VII Turniej Piłki Nożnej 13 lipca 2013r. oraz na X Spartakiadę Sołectw

14 lipca 2013 r.
więcej  >>>

2013.07.01

Zaproszenie na XXVI Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych
więcej  >>>

2013.07.01

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2013/2014
więcej  >>>

2013.06.25

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem,
więcej  >>>

2013.06.24

V Międzygminny Konkurs Fotograficzny pt.:  "Historia i piękno w kamieniu zamknięte" rozstrzygnięcie
więcej  >>>

2013.06.24

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem,
więcej  >>>

2013.06.21

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem, upał
więcej  >>>

2013.05.14

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 28 czerwca 2013 r. /piątek/ o godz. 13:00 

więcej  >>>

2013.06.19

Fotorelacja z V Pikniku Rodzinnego w Cieklinie - 9 czerwca 2013 r.
więcej  >>>

2013.06.18

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51,50 - przewiduje się wystąpienie burz z gradem, upał
więcej  >>>

2013.06.18

zaproszenie na Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  26 czerwca 2013 r.
więcej  >>>

2013.06.10

W dniu 17 czerwca br., w ramach kontynuacji procesu cyfryzacji sygnału telewizji naziemnej, dokonane zostaną kolejne przełączenia urządzeń emisyjnych na obszarze województwa podkarpackiego
więcej  >>>

2013.06.07

XI edycja Turnieju Siatkarskiego o Puchar Wójta Gminy Dębowiec
więcej  >>>

2013.06.07

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44,62 - przewiduje się wystąpienie burz, możliwy jest wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych
więcej  >>>

2013.06.06

Wójt Gminy Dębowiec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Duląbce prowadzonej przez Gminę Dębowiec
więcej  >>>

2013.06.05

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42,59 - przewiduje się wystąpienie burz, spodziewany jest ponowny wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych
więcej  >>>

2013.06.04

zaproszenie na " Rajd rowerów górskich " -  9 czerwca 2013 r. Folusz,  start godz. 12:00
więcej  >>>

2013.06.04

zaproszenie na "Piknik rodzinny" -  9 czerwca 2013 r. plac szkolny w Cieklinie
więcej  >>>

2013.06.03

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 40,41,54 - przewiduje się intensywne opady deszczu, wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu
więcej  >>>

2013.05.29

Zaproszenie na towarzyski mecz młodzieżówki Huragan Zarzecze z reprezentantem Rumunii drużyną LPS Satu Mare- piątek 31.05.2013r. o godzinie 16 na stadion w Dębowcu.
więcej  >>>

2013.05.27

Fundacja Hipoterapii i Jeździectwa realizując projekt "Organizacja warsztatów nauki jazdy konnej oraz rajdu konnego po terenach LGD Nowa Galicja" zaprasza na  "Aktywny wypoczynek w siodle"
więcej  >>>

2013.05.21

Ogłoszenie o konkursie gminnym " Upiększajmy nasze obejścia" zgłoszenia do 15.06.2013 r.
więcej  >>>

2013.05.20

Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk pisarką, tłumaczką i dziennikarka radiową
więcej  >>>

2013.05.16

Noc Bibliotek oraz Noc Muzeum w Cieklinie - piątek 17 maja 2013 roku o godzinie 19:00
więcej  >>>

2013.05.15

Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek -fotorelacja

więcej  >>>

2013.05.14

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 20 maja 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 

więcej  >>>

2013.05.13

ZGK w Dębowcu informuje mieszkańców o odbiorze odpadów wielkogabarytowych w dniach
od 20 do 22 maja 2013 r.
więcej  >>>

2013.05.10

11 maja - Dniem bez śmiecenia, akcja promująca ideę dbałości o środowisko naturalne
więcej  >>>

2013.05.09

Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek. W piątek, 10 maja, Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza
"po godzinach"
więcej  >>>

2013.05.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38 - przewiduje się gwałtowne wzrosty stanów wód
więcej  >>>

2013.05.08

Rehabilitacja lecznicza dla rolników i ich dzieci realizowana przez KRUS
więcej  >>>

2013.05.08

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 - przewiduje się wystąpienie burz oraz porywisty wiatr
więcej  >>>

2013.04.30

Zaproszenie - XI Pielgrzymka strażaków do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny z La Salette, obchody Dnia Strażaka 12 maja 2013 r.
więcej  >>>

2013.04.29

Zaproszenie na obchody 222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 - Maja
więcej  >>>

2013.04.24

III Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej - 18 kwietnia 2013 roku Wiejski Dom Kultury
w Cieklinie
więcej  >>>

2013.04.24

Inauguracja sezonu motocyklowego 28 kwietnia 2013 r. - godz 11:00 - Bazylika Najświętszej Maryi Panny z La Salette
więcej  >>>

2013.04.24

Harmonogram dyżurów pracowników prowadzących nadzór nad lasami w gminach
więcej  >>>

2013.04.22

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Dębowiec
więcej  >>>

2013.04.15

Sukcesy siatkarek z Dębowca. KINDER+SPORT - dwójki, trójki i czwórki z Dębowca
w FINALE WOJEWÓDZKIM

więcej  >>>

2013.04.15

Informacja dotycząca przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Dębowiec w dniu 21 kwietnia 2013 r.

więcej  >>>

2013.04.10

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 16 kwietnia 2013 r. /wtorek/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.04.09

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dla mieszkańców województwa podkarpackiego o planowanej w dniach 14 - 23 kwietnia 2013 r. akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
więcej  >>>

2013.04.09

Ogłoszenie

V Międzygminny Konkurs Fotograficzny pt.:  "Historia i piękno w kamieniu zamknięte"
więcej  >>>

2013.04.09

informacja dot. zasad przemieszczania ziemniaków wyprodukowanych w Polsce do innych państw członkowskich UE

więcej  >>>

2013.04.08

Mieszkańcy powiatu jasielskiego, którzy ukończyli 40 lat, będą mieli okazję za darmo przebadać się pod kątem chorób nerek. 14 kwietnia (niedziela) 2013 roku, w ramach ogólnopolskiej kampanii NEFROTEST

więcej  >>>

2013.04.03

Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie zaprasza na wystawę prac Joanny Dyląg

więcej  >>>

2013.04.03

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 113  - wezbranie wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

więcej  >>>

2013.03.29

Uwaga - zmiana czasu, z zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty 30 marca na niedzielę
31 marca 2013 r. Zegarek przestawimy z godziny 2:00 na 3:00 w nocy.

2013.03.28

W dniu 29 marca 2013 r. Urząd Gminy w Dębowcu czynny będzie do godz. 12:00


2013.03.26

Spotkanie w ramach międzynarodowej kampanii Tydzień z Internetem „Usiądź na moim miejscu”

więcej  >>>

2013.03.26

Pracowity weekend siatkarek z Dębowca. W ostatni weekend 23-24 marca siatkarki z Dębowca rozegrały trzy turnieje siatkarskie

więcej  >>>

2013.03.26

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31  - opady śniegu

więcej  >>>

2013.03.25

LGD informuje, że od 3 kwietnia 2013 r. rozpocznie się nabór wniosków na działania „Małe Projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” 

więcej  >>>

2013.03.22

Zaproszenie na wystawę "Malarstwo i rysunek" do Muzeum Narciarstwa

więcej  >>>

2013.03.21

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 30  - opady śniegu

więcej  >>>

2013.03.21

Ogłoszenie

Można jeszcze zgłaszać się do projektu "Montaż kolektorów słonecznych" z 75% dofinansowaniem

więcej  >>>

2013.03.21

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW
i rolnośrodowiskowych
więcej  >>>

2013.03.18

W najbliższą sobotę 23 marca 2013 r wszystkich sympatyków młodzieżowej piłki nożnej zapraszamy do hali sportowej przy I Gimnazjum w Jaśle, gdzie od godziny 9 odbywać się będzie turniej o "Puchar Starosty Jasielskiego i Wójta Gminy Dębowiec"

więcej  >>>

2013.03.15

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków „Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013” zaplanowanego w dniu 15 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Dębowiec zostają odwołane.
Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków w dniu 18.03.2013 r. w Kołaczycach w sali bankietowej GOK w godzinach od 1300 do 1700.
Za utrudnienia przepraszamy.

2013.03.14

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 27  -zawieje i zamiecie śnieżne

więcej  >>>

2013.03.14

Obwieszczenie o sesji Rady Gminy Dębowiec 20 marca 2013 r. /środa/ o godz. 10:00 

więcej  >>>

2013.03.14

Od 28 stycznia br. w Polsce obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora. Rolnicy mogą badać zakupiony materiał za darmo w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

więcej  >>>

2013.03.13

Już 19 marca 2013 r. w naszym rejonie zostanie wyłączony sygnał naziemnej telewizji analogowej.

więcej  >>>

2013.03.12

Ogłoszenie

Można jeszcze zgłaszać się do projektu "Montaż kolektorów słonecznych" z 75% dofinansowaniem

więcej  >>>

2013.03.12

Zawiadomienie dotyczące nadzoru nad gospodarką leśną na terenie powiatu jasielskiego

więcej  >>>

2013.03.11

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 25 -oblodzenie

więcej  >>>

2013.03.11

Ogłoszenie

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Cieklinie ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2013/14. Zapisy odbywać się będą w dniach 04.03-30.03.2013 r. w kancelarii przedszkola
 

2013.03.08

XIII Turniej Warcab 100-polowych o Puchar Wójta Gminy Dębowiec - fotorelacja

więcej  >>>

2013.03.07

Zaproszenie na spotkanie "Jasielska Strefa Usług Publicznych"-12.03.2013 r. godz 15:00

więcej  >>>

2013.03.06

zapr